Obchody 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie

Podobnie jak w latach ubiegłych, krakowskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, odbyły się na cmentarzu Rakowickim. Podczas uroczystości oddany został hołd poległym – walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny – poprzez złożenie kwiatów na grobie powstańców (kwatera Ra).

Rocznica tego wiekopomnego wydarzenia historycznego, jakim było Powstanie Styczniowe, została upamiętniona 22 stycznia 2021 r. Ze względu na panującą pandemię – pragnąc jednocześnie kontynuować chlubną tradycję krakowskich obchodów – tym razem w piątkowe południe obok powstańczej kwatery spotykało się znacząco zmniejszone grono przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych a także społeczników skupionych w organizacjach kombatanckich i niepodległościowych Krakowa.

Uroczystość prowadził niżej podpisany autor tekstu, jako reprezentant Ośrodka Edukacji Obywatelskiej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. W słowie historycznym prelegent podkreślił związki weteranów powstańczych, zamieszkałych w Krakowie przełomu XIX i XX w., z cmentarzem Rakowickim (w tym m.in. stróżowanie na nekropolii jako formie dorobienia na rzecz utrzymania przytuliska mieszczącego się przy ul. Biskupiej). A. Jachna nawiązał także do osoby, która od lat stawiała się osobiście na obchody pod mogiłę powstańców listopadowych i styczniowych. Chodziło o Panią Prezes małopolskiego oddziału Związku Sybiraków. SP Pani Aleksandra Szemioth (1936-2021), którą pożegnaliśmy w poprzednim tygodniu nieopodal miejsca opisywanej uroczystości, była podobnie jak wielu z zamieszkałych w dawnym Krakowie weteranów, Sybiraczką.

Stosowne słowo do zebranych wygłosił kapelan małopolskich środowisk kombatanckich, niepodległościowych i sybirackich, o. Jerzy Pająk. Kapucyn poprowadził modlitwę za powstańców a po jej zakończeniu nastąpiło złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatowych i zapalenie zniczy pamięci. Pomnik Powstańców i ich główna mogiła na cmentarzu Rakowickim, przybrana została flagami narodowymi oraz miejskimi. Na koniec dodać należy, iż w ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu środków miejskich i dzielnicowych, udało się odnowić wiele mogił kombatanckich, co bez wątpienia jest wyrazem pamięci i troski instytucji publicznych o edukację historyczną przyszłych pokoleń Polaków.

Tekst: Artur Jachna
Fotografie: Wojciech Pasiowiec

Podziel się tą informacją: