Tytuł „Lidera Dostępności” dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dwie nagrody w konkursie „Lider Dostępności”. Muzeum Książąt Czartoryskich zostało uhonorowane nagrodą główną w kategorii „obiekt zabytkowy”, a MNK otrzymało Grand Prix konkursu za konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

– Muzeum Narodowe w Krakowie bardzo dba o to, by było dostępne praktycznie dla wszystkich. Oznacza to także, że dbamy o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Traktujemy to jako część naszej misji polegającej na udostępnianiu zbiorów, ale także jako znak nowoczesności współczesnego muzealnictwa – powiedział  Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jury przyznając Grand Prix MNK doceniło konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Laureatami poprzednich edycji konkursu zostały takie oddziały MNK jak Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach czy Ośrodek Kultury Europejskiej – Europeum. Nagrodzone w tym roku, w kategorii „obiekt zabytkowy”, Muzeum Książąt Czartoryskich jury uznało za dostępne i przyjazne, a jednocześnie piękne.

Muzeum Książąt Czartoryskich jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zapewniono windy, szerokie korytarze, podjazdy oraz odpowiednio wyposażone toalety na parterze. W ladach kasy oraz kawiarni obniżono fragmenty lub pozostawiono wolny dostęp, aby ułatwić użytkowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W przestrzeni szatni samoobsługowej zaprojektowano szafki przeznaczone dla osób na wózkach oraz niewidomych i niedowidzących. O dostępność zadbano także w salach ekspozycyjnych czy sali edukacyjnej. Guzy i oznaczenia zamontowane na podłodze ułatwiają poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Nową ekspozycję uzupełnia specjalna ścieżka sensoryczna, która umożliwia dotykową percepcje wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Opisy obiektów zostały zamieszczone także w języku brajla. Specjalne potrzeby widzów zostały uwzględnione nie tylko na poziomie konstrukcyjno-architektonicznym, ale także w ramach programu kulturalno-edukacyjnego, który obejmuje szereg innowacyjnych i niestandardowych działań skierowanych do odbiorców o różnych potrzebach.

Goście mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim oraz językach obcych. Audioprzewodniki posiadają także ścieżkę zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ścieżkę wideo dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. Dodatkowo stworzona została aplikacja mobilna zawierająca ścieżkę zwiedzania z audiodeskrypcją oraz językiem migowym.

Projekt modernizacji Muzeum Książąt Czartoryskich przygotowało Biuro Projektów Lewicki Łatak, a nowej aranżacji – ART FM.

W tym roku odbyła się piąta edycja konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Lider Dostępności”. Celem konkursu, organizowanego przez Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Remont i przebudowa Muzeum Książąt Czartoryskich oraz otwarcie nowej wystawy stałej zostało zrealizowane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”.

Fot: Tomasz Markowski / Muzeum Narodowe w Krakowie

Podziel się tą informacją: