Ruszył park kulturowy Nowa Huta

29 listopada weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia w Nowej Hucie parku kulturowego. Oznacza to, że wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni, m.in. tablice i urządzenia reklamowe, będą musiały być zgodne z tymi przepisami. Natomiast obiekty i elementy już istniejące powinny zostać dostosowane do nich w ciągu sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.

Fot. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Powstanie parku kulturowego w Nowej Hucie w praktyce oznaczać będzie przede wszystkim zmiany wizualne i estetyczne, a wprowadzenie nowych regulacji będzie miało wpływ m.in. na sposób prowadzenia robót budowlanych oraz działalności usługowej i handlowej, umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, jak też instalowania markiz i innych zadaszeń, urządzeń klimatyzujących czy stosowania iluminacji obiektów.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, który koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem krakowskich parków kulturowych, uruchomił stronę internetową parkikulturowe.krakow.pl.

Serwis udostępnia treść przepisów ustawowych i prawa lokalnego, mających odniesienie do parków kulturowych, w formie linków oraz plików do pobrania. W szczególności przydatne powinny być przygotowane specjalnie z myślą o przedsiębiorcach katalogi dobrych praktyk, w których w przejrzysty, obrazowy sposób zostały pokazane prawidłowe oraz niepożądane sposoby lokalizacji szyldów, wyklejek, aranżacji witryn, stosowania markiz czy umieszczania reklam na rusztowaniach.

Obecnie na stronie można odnaleźć materiały dotyczące parków kulturowych na Starym Mieście i w Nowej Hucie. W miarę postępu prac strona publikować będzie także informacje o działaniach podejmowanych w związku z utworzeniem parków kulturowych: Kazimierz ze Stradomiem oraz Stare Podgórze z Krzemionkami. Sukcesywnie będzie również uzupełniana o inne materiały faktograficzne i zdjęciowe.

W celu jak najlepszego zakomunikowania o nowym na mapie Krakowa parku kulturowym przygotowano specjalne ulotki, plakaty i broszury informacyjne, które są kolportowane za pośrednictwem miejskich agend w Nowej Hucie oraz wszystkich innych podmiotów (lokalne fundacje i stowarzyszenia, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, parafie), które zechciały współuczestniczyć w procesie powiadamiania nowohuckiej społeczności.

W pojazdach komunikacji miejskiej emitowany jest spot, zawiadamiający o rozpoczęciu funkcjonowania parku. Temu tematowi poświęcony będzie również najbliższy numer bezpłatnego miejskiego dwutygodnika „Kraków.pl”. Bieżące wiadomości nt. parku kulturowego w Nowej Hucie są przekazywane także za pośrednictwem profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook.

Dodatkowe informacje na temat Parku Kulturowego Nowa Huta można uzyskiwać w godzinach funkcjonowania UMK pod numerem telefonu 12 616 15 99. Ponadto we wrześniu na terenie punktu InfoKraków na os. Zgody 7 został uruchomiony specjalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców. Działalność punktu musiała zostać zawieszona po objęciu Krakowa tzw. „czerwoną strefą” obostrzeń sanitarnych, jednak zostanie wznowiona niezwłocznie po unormowaniu sytuacji epidemicznej. O ponownym otwarciu punktu poinformujemy bezzwłocznie, gdy pojawi się taka możliwość.

Fot: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Podziel się tą informacją: