78. Konkurs Szopek Krakowskich

Do 30 listopada można zgłaszać chęć udziału w 78. Konkursie Szopek Krakowskich – podało Muzeum Krakowa. Obrady jury konkursowego odbędą się 3 grudnia, a wyniki zostaną ogłoszone trzy dni później.

W związku z trwającą sytuacją stanu epidemii i wprowadzoną „czerwoną strefą”, w trosce o bezpieczeństwo zarówno szopkarzy, jak i pracowników Muzeum Krakowa, chętni do udziału w Konkursie powinni wykonane przez siebie prace zgłaszać na adres e-mail: celestat@muzeumkrakowa.pl lub pod numerami telefonów: 12 431 75 90796 322 483.

Gotowe szopki należy dostarczyć w dniach 16-30 listopada,w umówionych wcześniej terminach do Celestatu na ul. Lubicz 16. Szopki wykonane przez dzieci powinny być zgłoszone przez rodzica lub opiekuna i dostarczone przez osobę dorosłą wraz z podpisanym rewersem.

Aby ułatwić rejestrację i ograniczyć kontakt, organizatorzy proszą o wcześniejsze pobranie ze strony internetowej muzeumkrakowa.pl wszystkich niezbędnych oświadczeń i przyniesienie ich ze sobą już wypełnionych i podpisanych. Oświadczenia zostaną zamieszczone na stronie Muzeum Krakowa w terminie do 16 listopada.

Przedstawiciele Muzeum Krakowa odbiorą szopki i wydadzą uczestnikom konkursu numery, którymi zostaną oznaczone poszczególne prace i które winny zostać wpisane do dokumentu rewersu.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa Muzeum Krakowa prosi o zaopatrzenie się w przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki.

Obrady Sądu Konkursowego rozpoczną się 3 grudnia o godz. 14.00. Jury oceni wszystkie szopki i przyzna zwycięzcom nagrody. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 6 grudnia o godzinie 14.00. O formie ogłoszenia wyników i możliwości odbioru nagród zwycięzcy i uczestnicy konkursu będą informowani w terminie późniejszym.

Pokonkursowa wystawa szopek krakowskich czynna będzie od 7 grudnia br do 28 lutego 2021 r.

Fot: Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: