Nagrody Miasta Krakowa 2020 przyznane

Prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch, prof. Jonathan Heddle oraz zespół pod kierownictwem dr. Sebastiana Glatta – oto tegoroczni laureaci Nagród Miasta Krakowa.

– Nagrody Miasta Krakowa, których tradycja sięga XVI wieku, są  wyrazem uznania społeczności naszego miasta dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału Krakowa. W tym konkursie szczególnie docenianie są takie osiągnięcia, które budują przestrzenie dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy mieszkańców i mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie naszego miasta. Sektory kultury i nauki to filary rozwoju Krakowa, które decydują o sukcesie naszego miasta na wielu powiązanych polach.  Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatkom i Laureatom i życzę dalszej twórczej i owocnej pracy w służbie naszemu miastu, a także wielu innowacji i odkrywczych badań, a przede wszystkim osobistej satysfakcji z pracy i rozwoju zainteresowań – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego przyznała Nagrody Miasta Krakowa 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka oraz nauka i technika, a także wyróżniła szczególnie wartościowe prace dyplomowe.

Laureatami Nagród Miasta Krakowa 2020 w dziedzinie „Kultura i sztuka” zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof GieratMaria Anna Potocka, Zbigniew Święch, a w dziedzinie „Nauka i technika”: prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt – kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace naukowo-badawcze w zakresie biologii strukturalnej.

Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki to wyróżnienie wybitnych osiągnięć w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej, docenienie lokalnej działalności kulturalnej i upowszechniania krakowskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą. Nagrody w dziedzinie nauki i techniki stanowią wyróżnienie prac naukowych, naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konstrukcyjnych – to docenienie nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz osiągnięć w obszarze organizacji i zarządzania, a także wdrożenia tych osiągnięć w Krakowie.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali:

  • Anna Grochowska (UJ) – praca doktorska pt.„Święte Wzgórze? (Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze polskiej w epoce narodowej niewoli)”
  • Agnieszka Konior (UJ) – praca doktorska pt. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”
  • Marlena Hajduk (UPJPII) – praca doktorska pt. „Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894”
  • Krzysztof Klus (PK) – praca doktorska  pt.„Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie”
  • Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ) – praca doktorska pt. „Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości”
  • Angelika Matras (ASP) – praca magisterska pt. „Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt”
  • Elżbieta Wątor (UJ) – praca magisterska pt. „Charakterystyka strukturalna specyficzności substratowej ludzkiej syntazy deoxyhypuzyny”
  • Weronika Drzazga (AGH) – praca magisterska pt. „Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie”.

Nagroda z długą historią

Przypomnijmy, że pierwsza Nagroda Miasta Krakowa została przyznana w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 roku laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 roku. Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród,  zmieniały się również, kategorie, wśród których pojawiały się takie jak: muzyka, plastyka, architektura, nauka, przemysł artystyczny, konserwatorstwo, teatr, fotografia artystyczna, upowszechnienie kultury, nauka i technika. Po 1989 roku Rada Miasta kilkakrotnie modyfikowała tryb i zasady nagradzania. Aktualnie nagrody  przyznaje się w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe studentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

Korespondencyjne głosowanie w czasach epidemii

Do tegorocznego konkursu wpłynęły 53 wnioski. Ze względu na epidemię w tym roku głosowanie zostało zorganizowane korespondencyjnie. W skład komisji weszli: prof. Jan Ostrowski (przewodniczący), prof. Andrzej Jajszczyk (zastępca przewodniczącego), dr Małgorzata Jantos (przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK), prof. Mirosław Karbowniczek, prof. Józef Lipiec, prof. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), prof. Jerzy Malec, prof. Jan Michalik, Katarzyna Olesiak (dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), prof. Wiesław Pawlik, Robert Piaskowski (pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury), prof. Jacek Popiel (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. Michał Turała.

Zacne grono laureatów

W gronie laureatów Nagród Miasta Krakowa znajdują się osoby z ważnymi dokonaniami dla nauki, jak też artyści i twórcy uznani na arenie krajowej i międzynarodowej. Laureatami w ubiegłych latach zostały zarówno indywidualne osoby – między innymi:  Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, dr hab. Andrzej Franaszek, Jerzy Illg, Jan Peszek, Michał Niezabitowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Rafał Sonik, jak też zespoły – między innymi: zespół prof. Jacka Dubiela nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej, zespół „Tygodnika Powszechnego”, zespoły językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej, prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

Fot: Wiesław Majka

Podziel się tą informacją: