Amelia Dunin laureatką Nagrody im. Klemensa Bąkowskiego

Amelia Dunin – nestorka krakowskich przewodników, pracująca nieprzerwanie od 70 lat została tegoroczną laureatką prestiżowej Nagrody im. Klemensa Bąkowskiego przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za zasługi w pracy naukowej i działaniach na rzecz Krakowa.

Ze względu na panującą pandemię i wynikające z niej obostrzenia sanitarne nagroda zostanie wręczona laureatce na najbliższym dorocznym, Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Przewodniczka pełna pasji

Amelia Dunin całe swoje życie poświęciła przewodnictwu. Kurs uprawniający do oprowadzania turystów ukończyła w 1950 r. Oprowadzała i czyni to do dzisiaj, turystów polskich i francuskojęzycznych. Jest erudytką o ogromnej wiedzy z zakresu historii i sztuki Krakowa, Polski i Europy, osobą o wielkim uroku osobistym, kulturze i umiejętności zaciekawienia swoją opowieścią. Głęboki patriotyzm laureatki kształtował wiedzę o ojczyźnie u wielu pokoleń Polaków, także w czasach, gdy nasza historia była zakłamywana.

Amelia Dunin od początku swej działalności zawodowej uczestniczyła w funkcjonowaniu Koła Przewodników Miejskich PTTK, m.in. jako wieloletni prezes (od 1975 r.), a od 30 lat służy radą i doświadczeniem Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych w Krakowie, którego jest członkiem.

Obdarzona jest niezwykłymi zdolnościami koncyliacyjnymi i organizacyjnymi. Wiele
swojego czasu poświęca i zawsze poświęcała pomaganiu osobom potrzebującym –
nierzadko osobiście.

Autorytet dla innych przewodników

Zalety, którymi się legitymuje sprawiają, że cieszy się autorytetem w środowiskach przewodników i równocześnie jest dziś powszechnie rozpoznawalną osobistością Krakowa.

Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego

Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Klemensa Bąkowskiego: ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski, prof. dr hab. Janina Bieniarzówna, dr hab. Zbigniew Pianowski, mgr Kazimierz Traciewicz, prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski, prof. dr hab. Jerzy Banach, dr Marian Kornecki, prof. dr hab. Kazimierz Radwański, o. Adam Studziński, prof. Zofia Medwecka, prof. dr Władysław Zalewski, dr Zbigniew Beiersdorf, mgr Waldemar Komorowski, prof. dr hab. Jan M. Małecki, dr hab. Zdzisław Noga, mgr inż. Włodzimierz Śliwczyński, mgr inż. arch. Jan Janczykowski, Maria Rydlowa, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, mgr inż. arch. Janusz Smólski, dr arch. Waldemar Niewalda, mgr Genowefa Zań-Ograbek, prof. dr hab. Jan Ostrowski, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Tadeusz Jakubowicz.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Założone w 1896 roku Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa to jedna
z najstarszych – nieprzerwanie działających – polskich organizacji społecznych. Jej celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta oraz troska o ich stan.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa od ćwierć wieku przyznaje prestiżową Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego. Nagroda pieniężna współfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa jest przyznawana corocznie przez Wydział (czyli 21-osobowy zarząd Towarzystwa). Uroczyste wręczenie dyplomu oraz statuetki autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Patronem nagrody jest Klemens Bąkowski (1860–1938) prawnik, historyki publicysta, wybitny znawca dziejów Krakowa, który był też w 1896 roku wspólnie m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, Stanisławem Krzyżanowskim, Stanisławem Estreicherem czy Józefem Wawel-Louisem – założycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Klemens Bąkowski został dobroczyńcą Towarzystwa, przekazując mu kamienicę Krauzowską przy ul. św. Jana 12, gdzie dziś znajduje się siedziba Towarzystwa.

Pani Amelia - przewodniczka_2

Fot: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Podziel się tą informacją: