Wydarzenia towarzyszące wystawie “Wańka-wstańka. Nowohucki Pomnik Lenina”

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami towarzyszącymi wystawie “Wańka-wstańka. Nowohucki pomnik Lenina” Oprowadzanie po wystawie – wszystkie o godzinie 12:00Terminy: 18 października 2020 r. (niedziela), 8 listopada 2020 r., (niedziela), 13 grudnia 2020 r. (niedziela), 17 stycznia 2021 r. (niedziela), 21 lutego 2021 r. (niedziela), 14 marca 2021 r. (niedziela)Limity: do 15 osób, wymagane zachowanie dystansu 2 m, zakrywanie nosa i ust, środki do dezynfekcji, obowiązują wcześniejsze zapisy

Oprowadzania kuratorskie w cenie biletu: 14 zł (normalny), 10 zł (ulgowy) Pomnik – symbol miejsca – warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci (9–12 lat); prowadzenie: Mateusz Boczar Wiele miast w Polsce posiada swoje rozpoznawalne pomniki. Uczestnicy warsztatów poznają symboliczną funkcję pomnika i jego otoczenia. Zdobyta podczas zwiedzania wystawy wiedza będzie pomocna przy szukaniu formy projektu i lokalizacji monumentu reprezentującego Nową Hutę. Dzieci stworzą rodzaj makiety, na której umieszczą swoją wizję pomnika oraz jego otoczenie Terminy: 21 listopada 2020 r. (sobota), 18 lutego 2021 r. (czwartek)Limit: 16 osób, wymagane zakrywanie nosa i ust, zachowanie dystansu, środki do dezynfekcji, obowiązują wcześniejsze zapisy


Dyskusja na temat trudnego dziedzictwa: Zaproszeni goście: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, dr hab. Magdalena Banaszkiewicz – Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, dr hab. Anna Ziębińska-Witek – Instytut Historii UMCS Prowadzenie: Karolina Żłobecka (Muzeum Krakowa) Rozmowa na temat trudnego dziedzictwa jest okazją do ujęcia tego tematu z różnych perspektyw oraz próby określenia sposobu, w jaki należy się do niego odnosić i jak z nim (współ) pracować. Podczas dyskusji każda z rozmówczyń przedstawi swoją optykę postrzegania zagadnienia trudnego dziedzictwa. Wspólna dyskusja będzie okazją do usłyszenia, czym jest owo zjawisko dla etnolożki zajmującej się tematyką Nowej Huty, kulturoznawczyni badającej problem w kontekście turystyki oraz historyk analizującej trudne dziedzictwo w aspekcie wystaw muzealnych opowiadających o komunizmie. Rozmowa będzie też próbą odnalezienia wspólnej definicji trudnego dziedzictwa. Podczas spotkania nie unikniemy również trudnych pytań, problem dotyczy bowiem często kontrowersyjnych przykładów, budzących wiele skrajnych emocji. Termin: 20 listopada 2020 (piątek), godz. 18.00Limit: 25 osób, obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 12 426 50 60, info@muzeumkrakowa.plWydarzenie bezpłatne.

Salon książki krakowskiej
Muzeum Nowej Huty, os. Szkolne E1
27 października 2020 r. (wtorek), godz. 18.00W spotkaniu udział wezmą: Zbigniew Semik (Muzeum Krakowa), dr hab. Magdalena Banaszkiewicz (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ)Prowadzący: Marcin Baran (Muzeum Krakowa)Limit: 30 osób, wymagane zakrywanie nosa i ust, zachowanie dystansu, środki do dezynfekcji, możliwość udostępnienia on-line w czasie rzeczywistym

Podziel się tą informacją: