Park kulturowy Nowa Huta coraz bliżej

29 listopada wejdą w życie przepisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia w Nowej Hucie parku kulturowego. Oznacza to, że wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni, m.in. tablice i urządzenia reklamowe, będą musiały być zgodne z tymi przepisami. Natomiast obiekty i elementy już istniejące powinny zostać dostosowane do nich w ciągu sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.

Powstanie parku kulturowego w Nowej Hucie w praktyce oznaczać będzie przede wszystkim zmiany wizualne i estetyczne, a wprowadzenie nowych regulacji będzie miało wpływ m.in. na sposób prowadzenia robót budowlanych oraz działalności usługowej i handlowej, umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, jak też instalowania markiz i innych zadaszeń, urządzeń klimatyzujących czy stosowania iluminacji obiektów.

W ramach rozpoczynającej się kampanii informującej o zasadach, które będą obowiązywać na terenie parku kulturowego Nowa Huta, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, który koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem krakowskich parków kulturowych, uruchomił stronę internetową parkikulturowe.krakow.pl.

Strona udostępnia treść przepisów ustawowych i prawa lokalnego, mających odniesienie do parków kulturowych, w formie linków oraz plików do pobrania. W szczególności przydatne powinny być przygotowane specjalnie z myślą o przedsiębiorcach katalogi dobrych praktyk, w których w przejrzysty, obrazowy sposób zostały pokazane prawidłowe oraz niepożądane sposoby lokalizacji szyldów, wyklejek, aranżacji witryn, stosowania markiz czy umieszczania reklam na rusztowaniach.

W miarę postępu prac strona publikować będzie także informacje o działaniach podejmowanych w związku z utworzeniem parków kulturowych: Kazimierz ze Stradomiem oraz Stare Podgórze z Krzemionkami. Sukcesywnie będzie również uzupełniana o inne materiały faktograficzne i zdjęciowe. Dla potrzeb strony internetowej zaprojektowano symbol parków kulturowych w Krakowie, który będzie wykorzystywany w materiałach graficznych oraz identyfikację wizualną poszczególnych parków kulturowych.

W celu jak najlepszego zakomunikowania o nowym parku kulturowym na mapie Krakowa przygotowano specjalne ulotki, plakaty i broszury informacyjne, które będą kolportowane za pośrednictwem miejskich agend w Nowej Hucie oraz wszystkich innych podmiotów (lokalne fundacje i stowarzyszenia, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, parafie), które zechcą współuczestniczyć w procesie powiadamiania nowohuckiej społeczności.

pojazdach komunikacji miejskiej jest już emitowany spot, zawiadamiający o zbliżającej się dacie uruchomienia parku. W najbliższym czasie pojawią się również publikacje prasowe na ten temat w „Głosie – Tygodniku Nowohuckim” oraz bezpłatnym miejskim dwutygodniku „Kraków.pl”. Bieżące wiadomości na temat parku kulturowego w Nowej Hucie będą przekazywane także za pośrednictwem profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook.

Dodatkowe informacje na temat Parku Kulturowego Nowa Huta można już uzyskiwać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa pod numerem telefonu 12 616 15 99. Ponadto w punkcie InfoKraków na os. Zgody 7 zostanie uruchomiony specjalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców. Punkt będzie czynny od 21 września w poniedziałki i środy, w godzinach 16.00-18.00.

Fot: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Podziel się tą informacją: