Odszedł Pan Leszek Zachuta

W poniedziałek, 7 września 2020 r., w wieku 85 lat, odszedł do wieczności Pan Leszek Zachuta (ur. 1935 r.). Zmarły był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki a także wieloletnim pracownikiem Biura Projektowego Biprocemwap sp. z o.o. w Krakowie (jako projektant o specjalizacji technologia cementu). Wielką pasją Pana Leszka Zachuty było kolekcjonerstwo oraz badania nad historią uzbrojenia, a w szczególności polskiej broni białej okresu XIX i XX w. Dowodem na wielką wiedzę bronioznawczą i poważanie Pana Zachuty w hermetycznym środowisku kolekcjonerów, było m.in. jego aktywne członkowstwo w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy a także honorowe w Klubie Miłośników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby. Kolekcjoner wielokrotnie zapraszany był w charakterze eksperta do prowadzenia wykładów przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Był też Zmarły autorem książek i mniejszych objętościowo publikacji, poświęconych m.in. broni białej, w tym artykułów na łamach tak zasłużonych dla kultury polskiej tytułów jak: “Spotkania z zabytkami” i “Kolekcjoner Polski” oraz dla historii wojskowości: “Militaria”. Pan Zachuta zamieszczał także teksty w specjalistycznych czasopismach zagranicznych.

Prywatnie, przez lata, Pan Leszek Zachuta był mężem bratanicy gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Pani Marii Fieldorf. Wspólnie starali się oni udokumentować biografię, skazanego przez komunistów na zapomnienie Bohatera Polskiej Niepodległości. Owocami ich działań były liczne artykuły prasowe i książki. Imię Generała przyjęło też krakowskie Muzeum AK, gdzie przekazano część zachowanych pamiątek rodzinnych (m.in. szachy z chleba, przywiezione przez E. Fieldorfa z pobytu w syberyjskim łagrze). Pan Leszek Zachuta chętnie współpracował z instytucjami i stowarzyszeniami, które honorowały osobę Generała „Nila”. W Krakowie nie brak miejsc związanych z tą wielką postacią historyczną. Dobrze zachowały się m.in. połączone ze sobą budynki szkolne, do których uczęszczał młody Emil, jego bracia i siostra.

Późniejszy Generał „Nil”, bohater walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski, w tym m.in. zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej oraz szef Kierownictwa Dywersji AK, w latach 1901-1905 był uczniem czteroklasowej Szkoły Podstawowej nr 3, której kontynuatorką jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, mieszcząca się przy ul. Topolowej 22 w Krakowie. To tutaj 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Emila Fieldorfa. Tablica autorstwa Kazimierza Adamskiego, zlokalizowana została na korytarzu I piętra budynku, a przedstawia młodego Fieldorfa, jako żołnierza Legionów Polskich oraz skrótowy życiorys Bohatera. W uroczystym odsłonięciu uczestniczył m.in. Pan Leszek Zachuta, który również w następnych latach ochoczo przyjmował zaproszenia Dyrekcji Szkoły do udziału w uroczystościach patriotycznych z udziałem młodzieży. Po raz ostatni Pan Zachuta uczestniczył w takim wydarzeniu dnia 21 lutego 2020 r. Wtedy to, zwracając się do uczniów, opowiadał o młodych latach swojego wielkiego krewnego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży. W krótkiej rozmowie z niżej podpisanym, stwierdził iż czeka jeszcze na odnalezienie szczątków Generała Fieldorfa, co ponownie wzbudziło by wielkie zainteresowanie tą wybitną postacią historyczną, które najsilniejsze było w okresie realizacji i promocji filmu „Generał Nil” (2009 r., reż. Ryszard Bugajski).

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w czwartek 10 września, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zmarłego pożegnali licznie zgromadzeni Krakowianie. Były to zarówno osoby znające Pana Leszka Zachutę prywatnie, jak i z osoby współpracujące w zakresie działalności na polu społeczno-humanistycznym. Na tej samej nekropolii, miejsce wiecznego spoczynku znalazło szereg osób spokrewnionych z rodziną Generała „Nila”, w tym jego rodzice: Andrzej i Agnieszka z domu Szwanda.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: