Poznaj Łuczanowice na spacerze

Sobota, 12 września będzie okazją do cofnięcia się w czasie i przeniesienia się do wsi Łuczanowice sprzed 1949 roku. Wszystko to za sprawą spaceru organizowanego przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w ramach cyklu PRA-Huta.

Spacer, którego celem będzie popularyzacja dziedzictwa kulturowego i historii Łuczanowic sprzed 1949 roku, z uwzględnieniem zmiany, jaka zaszła na tym terenie gdy zaczęto wznosić kombinat i Nową Hutę rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa do godz. 13.30. Poznamy historię rodziny Żeleńskich, ewangelików zamieszkujących Łuczanowice od XVI wieku oraz późniejszych właścicieli pałacu w Łuczanowicach, Mycielskich. Obejrzymy pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem. Przejdziemy na cmentarz kalwiński, skąd rozpościera się piękny widok na kombinat i gdzie zwykle robimy pamiątkowe zdjęcie. Zatrzymamy się też w środku dawnej wsi, by poznać jej układ i historię oraz zapoznać się z życiem codziennym jej mieszkańców w dawnych wiekach.

Spacer poprowadzidr Maja Wąchała-Skindzier.

Liczba uczestników jest ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz dostępny na stronie internetowej okn.edu.pl.

PRA-Huta to cykl, podczas którego zwiedzamy pozostałości dawnych wsi, jakie w 1949 r. i kolejnych latach weszły w skład Nowej Huty. Zobaczymy pałace i dwory, kościoły i cmentarze, drewniane domy, kapliczki, układy ruralistyczne, młyny i inne elementy kształtujące od wieków krajobraz kulturowy na wschód od Krakowa. Nie zabraknie też opowieści o dziedzictwie niematerialnym, związanym z tymi terenami.

Fot:
okn.edu.pl

Podziel się tą informacją: