Marzenia o Niepodległej. Krakowski Szlak I Kompanii Kadrowej. 2. Ulica Kadrówki

Pewne miejsca a wraz z nimi osoby i wydarzenia stanowią symbole, które utrwalają się w pamięci zbiorowej zarówno lokalnej jak ogólnonarodowej i są określane miejscami pamięci. Ich znaczenie polega na łączeniu społeczności, czy też narodu poprzez wspólne wspominanie. Wybór tych miejsc opiera się na zdobytej wiedzy historycznej, która nie powinna jednak zasłaniać innych władz ludzkiej psychiki. Aby historia stała się żywa, aby była nauczycielką życia musi wywoływać rezonans wewnątrz człowieka, z jednej strony pobudzać do jej poznawania, a z drugiej do autorefleksji, do uświadamiania sobie jakie wrażenia, odczucia, emocje, postawy moralne budzą się w kontakcie z nią, uobecnioną w konkretnym miejscu, osobie  i wydarzeniu.
Marzenia o niepodległej to cykl prezentacji osób i miejsc związanych z Krakowskim Szlakiem Walk o Niepodległą swym zakresem sięgającym początków Konfederacji Barskiej 1768, aż po 1918 r.  Serdecznie Państwa zapraszamy do podążania z nami tym szlakiem i do regularnego odwiedzania strony Patriotycznego

Teraz zostanie Państwu przybliżona ulica Kadrówki, znajdująca się na terenie dawnych Oleandrów, a jako kolejne miejsce omówione zostaną Błonia,

Ulica Kadrówki znajduje się na terenie dawnych Oleandrów, Jest to przecznica z ulicy Oleandry. znajdująca się przy Bibliotece Jagiellońskiej, Domie Studenckim “Żaczek” oraz przy budynku PTSM. Wytyczona została ok. 1931 r.,  wtedy nosiła nazwę ulicy 6 Sierpnia, ale już rok później w 1932 r. uchwalono dla niej obecną nazwę. Władze komunistyczne przemianowały ją w 1952 r. na ul. Biblioteczną. W 1991 r. przywrócono wcześniejszą nazwę. Informuje o tym tablica pamiątkowa, umieszczona na narożniku Rotundy, odsłonięta 6 sierpnia 1999 r. w 85. rocznicę wymarszu Kadrówki z Oleandrów. Powstała z inicjatywy Samorządu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz uczestników marszów Szlakiem Kadrówki.

Tablica informująca o zmianie nazwy

Dla upamiętnienia czynu 6 sierpnia 1914 roku wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego, wiekopomnego wydarzenia w historii Polski, Rada Miejska Krakowa nadała 18 października 1932 roku tej ulicy nazwę „Kadrówki”. Nazwę – zniesioną w czasach PRL – przywrócono w 1991 roku. Tablicę w 85. rocznicę wymarszu z Oleandrów położyli: samorząd stołecznego królewskiego miasta Krakowa i uczestnicy marszów szlakiem Kadrówki. Kraków, 6 sierpnia 1999 roku.

Narożny budynek znajdujący się przy ulicach Kadrówki i Oleandry

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: