Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten konkurs jest dla Ciebie!

Osoby w wieku 15-30 lat mogą wziąć udział w konkursie na zaprojektowanie statuetki Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Zaprojektowana przez młodzież statuetka co roku będzie wręczana osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz młodych w Krakowie.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Po raz pierwszy zostanie przyznana w 2021 roku.

Jej laureatami mogą zostać osoby z różnych środowisk – na przykład szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych (a także innych), które wspierają rozwój młodych ludzi.

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z wielkim talentem prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Termin składania prac w konkursie na zaprojektowanie statuetki Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa upływa 15 września br. Na laureata czeka nagroda w wysokości 3500 zł.

REGULAMIN KONKURSU

Formularz zgłoszenia na konkurs na statuetkę

Oświadczenie opiekuna konkurs na statuetkę

dodatkowe informacje także na Facebook.

Podziel się tą informacją: