Stalag 369 – niemiecki obóz jeniecki na południu Krakowa

Stalag -to skrót od Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere – obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów. Dla oficerów przygotowane były obozy jenieckie, które określano Oflagami – Offizierslager.

Stalag 369 to założony przez Niemców w czerwcu 1942 r. obóz jeniecki dla żołnierzy francuski, belgijskich, holenderskich. Położony był na terenach między Kobierzynem a Borkiem Fałęckim. W ciągu ponad 2 lat przez obóz przeszło około 11 -17 tysięcy żołnierzy alianckich. Stalag został zamknięty w sierpniu 1944 r.

Rysunek więźnia Stalagu 369 Jean’a Morina

Warunki jakich doświadczali przetrzymywani był ciężkie. Zimno, głód, ciągły nadzór niemieckich żołnierzy, Okoliczni mieszkańcy pomagali więźniom starając się dostarczyć im jedzenie do obozu. Polacy czynili to z narażeniem własnego życia. Jednym z organizujących pomoc był prof. Jan Harasymowicz wykładowca Politechniki Krakowskiej. To również dzięki jego inicjatywie powstał pomnik upamiętniający ofiary niemieckich zbrodniarzy.Pomnik ten stanął przy ulicy Żywieckiej na skwerze generała Charlesa de Gaulle’a. Projektantem był prof. Wiktor Zin

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: