Wirtualny spacer po Magistracie

Jak co roku od lat mieliśmy się z Państwem spotkać na pl. Wszystkich Świętych podczas Dnia Otwartego Magistratu. Niestety epidemia pokrzyżowała nasze plany. Mamy jednak niespodziankę – wirtualny spacer. Zapraszamy więc na wędrówkę szlakiem krakowskiego magistratu wraz z przewodniczką Alicją Zioło.

5 czerwca 1257 r. we wsi Kopernia koło Szydłowa książę Bolesław V Wstydliwy nadał miastu Kraków prawa lokacyjne. Akt lokacyjny przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie – to jedno z dzieł, które znalazło się na Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Dokument lokacyjny to jeden z najstarszych i najcenniejszych dokumentów z zasobu. Na jego mocy Kraków lokowany został na prawie magdeburskim na wzór Wrocławia, stawał się gminą samorządową, na której czele stał dziedziczny wójt wraz z wybieraną wśród mieszczan ławą.

Lokacja wprowadziła nowe założenia urbanistyczne i architektoniczne. Wytyczono wówczas istniejący do dziś plan zabudowy Krakowa, z największym wśród miast średniowiecznych rynkiem pośrodku i odchodzącymi od niego szerokimi ulicami. Przez przyjęcie prawa magdeburskiego miasto wchodziło w środkowoeuropejski system prawa miejskiego, które zapewniało miastu w dużym stopniu status autonomiczny, a ponadto obecność we wspólnocie nie tyle międzynarodowej, co ponadpaństwowej.

Dokument tworzący fundament historii Krakowa, jest zarazem dziełem sztuki rzemiosła artystycznego. Jest sporządzony na pergaminie, spisany atramentem w języku łacińskim, uwierzytelniony dwiema pieczęciami woskowymi dowieszonymi do dokumentu na jedwabnych sznurach, pieczęć wystawcy dokumentu zachowana jest luzem.


Jak co roku od lat mieliśmy się dziś z Państwem spotkać na pl. Wszystkich Świętych podczas Dnia Otwartego Magistratu. Miały być warsztaty, gry i zabawy dla najmłodszych, zwiedzanie pałacu Wielopolskich z gabinetami prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, a na zakończenie pełnego atrakcji dnia – koncert. Niestety epidemia pokrzyżowała nasze plany.

Mamy jednak niespodziankę, wraz z Alicją Zioło – krakowską przewodniczką, przygotowaliśmy filmowe zwiedzanie magistratu (nie jednego w dodatku). Zapraszamy do oglądania i mamy nadzieję, że za rok nic już nie stanie na przeszkodzie, żeby jak od lat spotkać się w Pałacu Wielopolskich.

telewizja.krakow.pl

Podziel się tą informacją: