Ośrodki i centra kultury gotowe do ponownego otwarcia

W związku z epidemią koronawirusa krakowskie centra i domy kultury przeniosły się do sieci i od połowy marca prowadziły wyłącznie działalność online. I choć internetowa oferta cieszyła się ogromną popularnością, to nie zastąpiła potrzeby bezpośredniego kontaktu i tradycyjnej działalności animacyjnej. Trzeci etap znoszenia restrykcji umożliwia stopniowe przywracanie funkcjonowania domów i centrów kultury, do czego przygotowywały się w ostatnich tygodniach.

– Do sieci z ogromnym powodzeniem udało się przenieść wiele różnych zajęć, ale pomimo sukcesu działalności online, mamy na uwadze, że jest ona tylko „protezą” tymczasowo zastępującą rzeczywisty kontakt z odbiorcami. Cieszymy się, że ośrodki i centra kultury, które od dłuższego czasu pracowały nad uruchomieniem na nowo wydarzeń i zajęć stacjonarnych, będą mogły znów prowadzić tradycyjną działalność. Nie zapominajmy, że celem pracy animacyjnej jest budowanie relacji i więzi pomiędzy ludźmi, co jest znacznie utrudnione w przypadku funkcjonowania w formule online. Po okresie kwarantanny wielu z nas brakuje kultury i zajęć w tradycyjnych formach, dlatego zachęcam do śledzenia propozycji krakowskich ośrodków i centrów kultury i aktywnego korzystania z dostępnej oferty, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskie ośrodki i centra kultury przygotowały szczegółowe zestawy procedur i zasad, niezbędnych do ponownego, bezpiecznego otwarcia. Zostały opracowane wnikliwe analizy warunków funkcjonowania każdej placówki w nowym reżimie sanitarnym, a plany  działań zostały przesłane do akceptacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Dyrektorzy poszczególnych centrów i ośrodków kultury wznowią działalność stacjonarną niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii służb sanitarnych.

W pierwszym etapie, planowanym jeszcze na czerwiec, zostaną uruchomione zajęcia indywidualne oraz te, które organizowane są w małych grupach, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak na przykład zajęcia muzyczne, językowe czy malarskie. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w każdej z sal zajęciowych będzie określana indywidualnie dla każdego z pomieszczeń tak, aby zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu.

W kolejnym etapie (planowanym na lipiec–sierpień) w niektórych ośrodkach i centrach (np. Centrum Kultury Podgórza, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Nowohuckim Centrum Kultury, Ośrodku Kultury Kraków – Nowa Huta) organizowane będą zajęcia wakacyjne dla dzieci, prowadzone w małych grupach. Wszystkie zajęcia będą organizowane z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, że seniorzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka związanego z zarażeniem koronawirusem, wznowienie zajęć prowadzonych w ośrodkach i centrach kultury adresowanych do tego grona planowane jest w kolejnym etapie – prawdopodobnie nastąpi to od września.

Szczególny reżim sanitarny będzie stosowany przy organizacji koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych oraz eventów plenerowych. W przypadku imprez odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych widownia będzie mogła zostać zapełniona jedynie w 50 proc., a publiczność będzie musiała zasłaniać usta i nos. Liczba uczestników imprez plenerowych zostanie ograniczona do 150, z koniecznością zachowania minimum dwumetrowego dystansu pomiędzy uczestnikami oraz obowiązkiem zakładania maseczek.

W zmniejszonym wymiarze czasu pracy otworzą się biblioteki i galerie, działające przy centrach kultury (od 18 maja działa już Biblioteka oraz Galeria Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida).

Zostaną również wdrożone szczególne środki bezpieczeństwa związane z obsługą klienta. Informacje o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach kultury zostaną zamieszczone przy wejściu do każdego z budynków oraz w innych ogólnodostępnych miejscach wewnątrz obiektów.

Równolegle ze stopniowym powrotem do działalności stacjonarnej, wybrane aktywności centrów i ośrodków kultury będą nadal realizowane w sieci – w zależności od zapotrzebowania odbiorców oraz możliwości organizacyjnych.

Wszelkie informacje zarówno na temat aktualnej oferty online, jak i o planach działalności po otwarciu dla uczestników, będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych poszczególnych instytucji.

Fot: NCK

Podziel się tą informacją: