85. rocznica śmierci Józefa Pilsudskiego

Dnia 12 maja 2020 r. obchodzimy 85. rocznicę śmierci jednego z największych polskich mężów stanu, jednego z twórców polskiej niepodległości, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie, zmarł 12 maja 1935 r. w Warszawie. Wybitny działacz polityczny i społeczny, jeden z głównych organizatorów niepodległego państwa polskiego, Marszałek Polski. Od wczesnej młodości związany z ruchem socjalistycznym, sybirak, współzałożyciel i komendant główny Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej dowódca I Brygady Legionów Polskich oraz inicjator powołania Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz. Dążył do odzyskania Kresów Wschodnich. Wojsko Polskie pod jego dowództwem pokonało bolszewików (1920). W maju 1926 r. Piłsudski dokonał zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie. Dwukrotny premier, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych. Jego pogrzeb stał się wielką narodową manifestacją, a jego ciało spoczęło na Wawelu.

Kraków był jednym z miast bliskich Piłsudskiemu. Sam co prawda, jako najważniejsze wymieniał Wilno, gdzie również 12 maja, 84 lata temu, w mogile jego matki, spoczęło serce Józefa, jednak to właśnie w Krakowie, Piłsudski i jego rodzina spędzili szereg lat w okresie przed 1914 r. Z Krakowskich Oleandrów rozpoczął się też pochód ku wolnej Polsce Legionów Polskich, jednoczących ochotników pochodzących z różnych regionów, rozbitych pomiędzy zaborców ziem ojczystych. Przyjeżdżał tutaj i w latach dwudziestych, honorowany przez władze miejskie, wojskowe i akademickie. Po śmierci został uroczyście pochowany w podziemiach katedry wawelskiej, blisko królów i bohaterów narodowych. Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego poświęcony został też jeden z krakowskich kopców – wzniesiony przez kilkaset tysięcy osób – delegatów różnych środowisk – na wzgórzu Sowiniec, Kopiec Jego imienia. Do dzisiaj składana jest tam ziemia zbroczona krwią polskich żołnierzy z pól bitewnych, co czyni Kopiec Piłsudskiego szczególną mogiłą – miejscem pamięci i refleksji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski.

Tekst i fotografie Pomnika Marszałka znajdujące się w Opatowcu: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: