Drugie urodziny Muzeum Podgórza

Przez lata zabytkowy Zajazd Pod św. Benedyktem był marną wizytówką krakowskiego Podgórza. Po rewitalizacji przeprowadzonej przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie stał się ozdobą tej części miasta. Mijają dwa lata od otwarcia w odnowionym budynku Muzeum Podgórza – oddziału Muzeum Krakowa.

Nowa placówka na dobre wpisała się już w pejzaż kulturalny prawobrzeżnej części Krakowa. – W ciągu dwóch lat odwiedziło nas ponad 50 tysięcy osób, przeprowadziliśmy 430 wydarzenia – w tym warsztaty, lekcje muzealne, wykłady, spacery, sesje popularnonaukowe, gry, w których wzięło udział 13 644 mieszkańców – wylicza Katarzyna Bury, kierownik Muzeum Podgórza.

W tym czasie zostały otwarte cztery wystawy czasowe, dwie wystawy plenerowe, siedem miniwystaw partycypacyjnych w tzw. Depozycie Pamięci. Co ważne, każdej z wystaw czasowych towarzyszy bogaty program wydarzeń, który gromadzi wielu muzealnych gości.

Placówka bierze udział w muzealnych wydarzeniach takich, jak Noc Muzeów, Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich. Przygotowuje Dzień Dziecka, zajęcia w czasie ferii i wakacji, także dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z wydarzeń, które warto przypomnieć były obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – W czasie dwudniowych obchodów „Pobudka! Tu niepodległość!”, bazując na wspomnieniach Antoniego Stawarza o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Podgórzu 100 lat wcześniej, wspólnie z mieszkańcami szyliśmy kokardy narodowe, które zostały rozdane na ulicach Podgórza, śpiewaliśmy pieśni narodowe, na dziedzińcu oddziału zasadziliśmy dąb wolności i ustawiliśmy wspólnie udekorowaną ławeczkę wolności, które codziennie przypominają nam o tamtych chwilach – wspomina kierownik placówki.

Ale Muzeum Podgórza nie zamyka się jedynie w sztywnych ramach historyczno-kulturalnych. Placówka bierze aktywny udział w życiu dzielnicy, w debacie na temat jej współczesnych problemów i wyzwań. Wspomnieć należy w tym miejscu choćby uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości terenu pod estakadami kolejowymi czy też planów utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Muzeum Podgórza nie mogłoby działać w zabytkowym Zajeździe pod św. Benedyktem gdyby nie wysiłek inwestycyjny Gminy Kraków, która wcieliła w życie pomysły aktywistów. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie szpecąca okolicę ruina stała się wizytówką Podgórza.

Prace rewitalizacyjne Zajazdu Pod św. Benedyktem trwały w latach 2015–2018 i podzielone były na dwa etapy. – Pierwszy polegał na modernizacji budynku głównego oraz adaptacji pomieszczeń na cele wystawiennicze. Przebudowana została klatka schodowa pomiędzy piętrem a poddaszem, dobudowano szyb windowy do budynku głównego – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Wykonano nową aranżację dziedzińca wewnętrznego, odremontowano mur otaczający posesję, a także przeprowadzono konserwację bramy wjazdowej od strony ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z fragmentem muru oraz tzw. mur wschodni na tyłach budynku.

– W drugim etapie, wykonano przebudowę oficyn bocznej po stronie północnej, a także wybudowano łącznik z budynkiem głównym – dodaje dyrektor ZIM. W części tej znajdują się: hol wejściowy, z kasą i szatnią, sala konferencyjna i kawiarnia mieszczące łącznie 70 osób oraz na poddaszu pomieszczenia biurowe.

Przypomnijmy – autorem projektu rewitalizacji dawnego Zajazdu Pod św. Benedyktem jest autorska pracownia projektowa Jerzego Wowczaka, a wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm w składzie: AGA-Bauservice Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany ,,MURDZA” (partner konsorcjum), MURKRAK Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (partner konsorcjum).

Nakłady inwestycyjne na całą inwestycję wyniosły: 11 098 113,69 zł netto, w tym dotacja ze środków UE: 3 965 074,80 zł. Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, szósta Oś Priorytetowa „Dziedzictwo Regionalne”, Działanie 6.1 „Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Warto wspomnieć, że dotychczas Muzeum Podgórza zostało docenione trzema ważnymi wyróżnieniami. W 2019 roku zrewitalizowany przez ZIM w Krakowie budynek otrzymał główną nagrodę w kategorii „Budownictwo dostępne, obiekty i przestrzenie zabytkowe” w konkursie Kraków Bez Barier organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W tym samym placówka otrzymała wyróżnienie w IV edycji konkursu „Lider Dostępności”  organizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Trzecia z nagród to certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”, przyznany także w 2019 roku.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Podziel się tą informacją: