Nostalgicznie w przeszłość – Wesołego Alleluja! czyli kwiecień z wekslami.

Z przedwojennej prasy…

W okresie II Rzeczypospolitej a szczególnie w drugiej połowie lat 30-tych, ukazywało się wiele tytułów adresowanych do młodych ludzi. Ich odbiorcami były zarówno małe dzieci jak i starsza młodzież, a sama tematyka była bardzo różnorodna. Chcemy przypomnieć niektóre z nich. Na początek miesięcznik „Młody Obywatel” i kolejny ze zbioru artykułów poświęconych tematyce finansów czyli jak ówcześnie rozumiano podstawowe pojęcia używane przez finansistów.

„Młody Obywatel” wydawany był w latach 1935-1939. Adresatami miesięcznika były dzieci i młodzieży z zaangażowanych w Szkolnych Kasach Oszczędności (SKO) szkół powszechnych oraz średnich ogólnokształcących i zawodowych wszystkich szczebli w całej Polsce. W 1939 r. takich placówek było 14 tys. „Młody Obywatel” wprowadzał czytelników w tematykę społeczno-gospodarczą i edukował w zakresie finansów. Publikowano także artykuły o sytuacji politycznej i gospodarczej państwa oraz wiadomości z zagranicy, a rozrywki dostarczały działy kultura i sport. Redaktorem „Młodego Obywatela” był dziennikarz, publicysta i powieściopisarz Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. Pismo było drukowane przez Zakłady Graficzne warszawskiego Domu Prasy.

Przedstawiamy kwietniowy i świąteczny zarazem fragment gazety “Młody Obywatel” gdzie oprócz fantastycznego zdjęcia warszawskiej starówki znajduje się ciekawy artykuł na temat weksli. Zachęcamy do lektury!


Fotografie pisma ze zbiorów prywatnych Mariusza Cupiała.

Podziel się tą informacją: