Miasto i Uniwersytet Pedagogiczny razem na rzecz młodzieży

Wspólne projekty, wykłady, warsztaty, a także praktyki i staże – między innymi takie inicjatywy będą realizowane w ramach współpracy miasta z Uniwersytetem Pedagogicznym.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Andrzeja Kuliga, zastępcę prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej oraz prof. dr. hab. Bogusława Skowronka, prorektora ds. kształcenia UP. We współpracę z miastem zaangażuje się Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Porozumienie dotyczy przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieżowy, organizacja wykładów otwartych i warsztatów, a także praktyk studenckich i zajęć stażowych. Wspólnie realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie wolontariatu a także projekty przygotowywane dla krakowskiej młodzieży przez Urząd Miasta Krakowa.

Podpisane porozumienie pozwoli wykorzystać w projektach miasta bogatą wiedzę i doświadczenie uniwersyteckiego partnera, a dodatkowo umożliwi studentom – przyszłym pedagogom zdobywanie praktycznych umiejętności w działaniach na rzecz młodzieży.

W ramach tej współpracy pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego mieli wygłosić wykłady na konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa, która miała się odbyć 19 marca i dotyczyć aktualnych problemów krakowskiej młodzieży. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego konferencja została jednak odwołana.

Informacje o inicjatywach miasta skierowanych do młodzieży można znaleźć na stronie Młody Kraków.

Fot. pixabay.com

Podziel się tą informacją: