Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium

Wybitni eksperci i autorytety branży turystycznej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas drugiej konferencji „Miasta historyczne w poszukiwaniu turysty premium” w ramach projektu „Miasta Historyczne 3.0”. Głównym założeniem wydarzenia jest dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych, wyłącznie w aspekcie rozwoju turystyki.

Konferencja odbędzie się 11-12 marca w centrum kongresowym ICE Kraków, a panele i studia przypadków będą miały na celu przede wszystkim uwzględniać różnorodne uwarunkowania zarządzania turystyką w celu poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju.

– Dyskusje i debaty podczas marcowego kongresu z pewnością będą arcyciekawe przede wszystkim dlatego, że w ostatnich latach toczy się coraz szersza dyskusja na temat tego, jak turystyka w miastach historycznych ma wyglądać. Realne problemy zmuszają do diagnozy i debaty nad kształtem turystyki. O ile pierwsza konferencja poruszała relacje odwiedzających i mieszkańców, o tyle druga edycja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o formy tzw. turystyki premium – podkreśla Bartłomiej Walas z Wydziału ds. Turystyki UMK.

Wybitni eksperci i autorytety branży turystycznej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w następujących panelach:

  •  Zarządzanie doświadczeniem turysty
  •  Miasto festiwali czy miasto festiwalowe?
  •  Kongres za każdą cenę?
  •  Plenerowe wydarzenia sportowe. Dla kogo są naprawdę?

Wśród panelistów będą przedstawiciele Polski, Włoch, Republiki Czeskiej, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Belgii, Ukrainy, Singapuru oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, jak Komisja Europejska, ICCA czy Airbnb.

Wydarzenie jest skierowane do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, branży turystycznej czy osób zawodowo związanych z turystyką.

Podziel się tą informacją: