Kombinat a środowisko – wykład w Muzeum Nowej Huty

„Problemy zanieczyszczenia środowiska w sąsiedztwie zakładów metalurgicznych na przykładzie kombinatu w Nowej Hucie” – to tytuł wykładu, który będzie można usłyszeć w sobotę, 29 lutego w Muzeum Nowej Huty. Wygłosi go dr hab. inż. Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Początek o godz. 15.00.

„Przemysł metalurgiczny jest gałęzią działalności człowieka o potencjalnie bardzo silnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Niekorzystne wpływy zakładów metalurgicznych nie ograniczają się tylko do problemu zanieczyszczenia powietrza, ale dotyczą: gleb i gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych oraz przyrody ożywionej, w tym również oddziaływań na zdrowie i życie pracowników oraz okolicznych mieszkańców.

Branża metalurgiczna w krajach rozwiniętych podejmuje wiele działań w celu ograniczenia negatywnych wpływów na środowisko z tytułu bieżącej działalności, często jednak pomijając likwidację skutków wynikających z wyemitowanych w przeszłości zanieczyszczeń. W referacie zostaną przedstawione przykłady oddziaływań na środowisko zakładów metalurgicznych z całego świata, jednak ze szczególnym uwzględnieniem kombinatu w Nowej Hucie” – czytamy w zapowiedzi wykładu na stronach internetowych Muzeum Nowej Huty.

Wykład towarzyszy wystawie pt. „Mój drugi dom. Huta im. Lenina”, którą do 5 kwietnia można oglądać w siedzibie muzeum na os. Centrum E 1.


Fot. Janusz Podlecki / zbiory Muzeum Krakowa

Podziel się tą informacją: