Upamiętnienie Generała „Nila”

W piątkowe przedpołudnie dnia 21 lutego 2020 roku odbyły się uroczystości upamiętniające osobę Gen. Augusta Emila Fieldrofa „Nila” (1895-1953) w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie.

Późniejszy Generał „Nil”, bohater walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski, w tym m.in. zastępca Komendanta Armii Krajowej oraz szef Kierownictwa Dywersji AK, w latach 1901-1905 był uczniem czteroklasowej Szkoły Podstawowej nr 3, której kontynuatorką jest placówka organizująca uroczystość.

Fot. Artur Jachna

Wydarzenie zainaugurowało krakowskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych. Zebrani na miejscu przedstawiciele władz, instytucji, środowisk kombatanckich i edukacyjnych zasiedli wraz z uczniami w auli szkolnej. Młodzież przedstawiła bogaty patriotyczny program artystyczny, a wcześniej wysłuchała krótkich przemówień Pani Dyrektor SP 3 z o. i. B. Eisler oraz przedstawicielki krakowskiego oddziału IPN Pani M. Koniecznej. Do uczestników uroczystości przemówił także jedyny żyjący w Polsce przedstawiciel rodziny Generała A.E. Fielorfa, Pan Leszek Zachuta, który opowiedział o młodych latach swojego wielkiego krewnego.

Fot. Artur Jachna

Przed złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową, zebrani modlili się za Ojczyznę i Jej bohaterów, czemu przewodniczył kapelan krakowskich środowisk kombatanckich i niepodległościowych, ojciec Jerzy Pająk kapucyn. Część młodzieży przygotowała prace plastyczne poświęcone osobie i działalności Fieldorfa, które zostały wystawione na szkolnym korytarzu. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, podobnie jak i nauczyciele, którzy wspomagali ich w pracy twórczej. Na miejscu, poza uczniami SP 3 z o. i. znaleźli się uczniowie kilku innych placówek oświatowych, m.in. Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Partnerami uroczystości organizowanymi przez Szkołę było Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie wraz z filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej a także Małopolskie Centrum Edukacji MEC.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur R. Jachna

Podziel się tą informacją: