Poznawanie Krakowa, zdobywanie odznaki

W najbliższy weekend, 22–23 lutego, Koło Grodzkie PTTK zaprasza na kolejne spacery z przewodnikami w ramach obecnej 48. akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. To doskonała okazja by w miłym towarzystwie i wspaniałym otoczeniu zabytków Krakowa pogłębiać swoją wiedzę na temat historii i tradycji swojego miasta, a przy okazji zdobywać odznaki wyróżniające miłośników podwawelskiego grodu.

Przypomnijmy, aby wziąć udział w akcji, wystarczy zgłosić się na miejsce zbiórki wskazane w programie, a dla tras z ograniczoną liczbą miejsc należy wcześniej zaopatrzyć się w specjalną „miejscówkę”. Miejscówki oraz dzienniczki do zdobywania odznaki są do nabycia w Kole Grodzkim PTTK. Dzięki wsparciu ze strony Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa udział w spacerach jest bezpłatny.

Program zwiedzania

sobota, 22 lutego

Do wyboru jedna spośród trzech tras:

  • Kościół Mariacki w Krakowie – w roku 700-lecia konsekracji” – dla zdobywców odznaki brązowej

Pierwszy romański kościół uległ zniszczeniu, prawdopodobnie podczas najazdu Tatarów w 1241 r. Na przełomie XIII i XIV wieku rozpoczęto na jego fundamentach budowę nowego kościoła, do którego w II połowie XIV w. dobudowano piękne, gotyckie prezbiterium. Znany obecnie kształt kościoła uzyskano przez dobudowanie w XV w. kaplic do naw bocznych. Wyższa wieża służy od zawsze miastu – do dzisiaj co godzinę jest z niej grany hejnał. Najświetniejszym zabytkiem kościoła jest gotycki ołtarz – dzieło Wita Stwosza, rzeźbiarza pochodzącego z Norymbergii, który powstał w latach 1477–1489.

Zbiórka o godz. 11.15 na placu Mariackim.

  • „Kościoły oo. Jezuitów” – dla zdobywców odznaki srebrnej

Jezuici to zakon kościoła katolickiego założony przez Hiszpana Ignacego Loyolę w 1534 r., którego podstawową regułą jest posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża w myśl hasła „Sentire cum Ecclesia” (zawsze z Kościołem). Do Polski jezuitów sprowadził bp warmiński Stanisław Hozjusz w roku 1560, a do Krakowa przybyli w 1579 roku i zamieszkali przy kościele św. Szczepana na placu Szczepańskim. Druga placówka jezuitów powstała przy kościele św. Barbary w 1583 roku. Z fundacji Zygmunta III Wazy jezuici wznieśli w latach 1595-1619 kościół św. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. W kościele tym spoczął w 1612 r. wybitny jezuicki kaznodzieja ks. Piotr Skarga. Obecnie sprawują swoją posługę w kościele św. Barbary i mają klasztor wraz z kościołem przy ulicy Kopernika, które zwiedzą uczestnicy sobotniego spaceru.

Zbiórka o godz. 9.30 przed Domem Turysty PTTK – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15/16.

  • „Ratusze Krakowa” – dla zdobywców odznaki złotej

Co kojarzy nam się z hasłem „ratusz w Krakowie”? Pierwsze skojarzenie? Wieża Ratuszowa! Magistrat, czyli pałac Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych. Ale w samym centrum Krakowa jest jeszcze kilka innych obiektów, które w przeszłości pełniły funkcję ratusza, ale nie Krakowa. Wszak Kleparz, Garbary, Kazimierz – to były osobne miasta, które posiadały własny ratusz. O tych mniej zapomnianych, ale nie tylko, znanych i mniej znanych, zachowanych i już nieistniejących opowiedzą przewodnicy w ramach tego tematu.

Zbiórka o godz. 10.00 przed Domem Turysty PTTK – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15/16.

niedziela, 23 lutego

Do wyboru jedna z dwóch przygotowanych tras:

  •  „Architektura Krakowa II połowy XIX wieku” – dla zdobywców odznaki brązowej

Wiek XIX to okres dwóch stylów w sztuce – romantyzmu i realizmu. W Krakowie nie wykształciła się odmienna typowo romantyczna czy realistyczna architektura. Pierwsza połowa XIX w. była dla Krakowa czasem urbanistycznego zastoju. Dopiero w II połowie stulecia, w epoce zwanej autonomiczną, poprawa sytuacji ekonomicznej miasta przyniosła bujny rozwój budownictwa. Krakowscy architekci hołdowali zasadom historyzmu w sztuce i naśladowali style minione. W ten sposób powstały…. A tego dowiedzą się już uczestnicy spaceru.

Zbiórka o godz. 9.00 przed Domem Turysty PTTK – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15/16.

  •  „Aptekarstwo w dawnym Krakowie” – dla zdobywców odznaki złotej

Uczestnicy spaceru poznają nie tylko historię farmacji, ale także życiorysy najważniejszych aptekarzy w Krakowie. Przy okazji dowiedzą się o lokalizacji zabytkowych aptek i ich dawnych wnętrzach.

Zbiórka o godz. 9.30 przed Domem Turysty PTTK – hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15/16.

Uwaga

W niedzielę, 23 lutego obędzie się kolejna prelekcja dla zdobywców odznaki złotej z pawim piórem. Prof. dr hab. Jacek Purchla wygłosi wykład „Kraków na przełomie XIX i XX wieku”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12. Wykład rozpocznie się o godz. 10.30.

Informacje dodatkowe

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” organizowana jest przez Koło Grodzkie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) przy współpracy z Miastem Kraków, Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa, Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły. Tradycyjnie patronat medialny nad akcją sprawuje portal Magiczny Kraków.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc, regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: