Konferencja naukowa w 80. rocznicę śmierci prof. Jana Z. Włodka – Kraków, 19 lutego 2020

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Oddział IPN w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, zapraszają na konferencję naukową pt. „Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885-1940). W 80. rocznicę śmierci”.

Obrady poświęcone ziemianinowi, legioniście, dyplomacie, działaczowi społecznemu, wybitnemu uczonemu, będą się toczyć 19 lutego 2020 r. w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, sala A, II p., al. Mickiewicza 21.

Postać Jana Z. Włodka zostanie przedstawiona w kontekście jego działalności publicznej i dyplomatycznej, osiągnięć naukowych oraz relacji rodzinnych. Do wygłoszenia wystąpień zaproszeni zostali prelegenci z różnych ośrodków, m.in. Uniwersytetu Rolniczego, IPN, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Program

9.30-9.50 – otwarcie konferencji

 • Rafał Slaski (prezes Zarządu Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)
 • dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (dyrektor Oddziału IPN w Krakowie)

Część I

9.50-11.10 – prowadzenie dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII, przewodniczący Rady Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)

 • dr Bartłomiej Drzewiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wykształcenie, patriotyzm i służba publiczna zapisane w genach – pochodzenie rodzinne Jana Z. Włodka
 • dr Anna Bujko (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Życiorys Jana Z. Włodka w optyce jego księgozbioru (lata studenckie)
 • prof. dr hab. Ryszard Żelichowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Jan Z. Włodek dyplomata
 • Andrzej Rybicki (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Z uniwersyteckiej katedry do Legionów Polskich w towarzystwie fotograficznej kamery

11.10-11.30 – przerwa

Część II
11.30-12.30 – prowadzenie dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Prof. Jan Z. Włodek – naukowiec i rolnik praktyk
 • dr Marcin Chorązki (IPN Kraków), Jan Z. Włodek – służba w imię ziemiańskiego etosu
 • dr Anna Czocher (IPN Kraków), „Aktion gegen Universitäts-Professoren” – przedwczesny kres życia prof. Jana Z. Włodka
 • 12.30-13.00 – dyskusja

Wydarzenia towarzyszące
18 lutego 2020 r.

 • godz. 16.30, dwór rodziny Włodków w Dąbrowicy – złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Jana Z. Włodka
 • godz. 17.00, kościół parafialny w Niegowici – msza święta w intencji śp. prof. Jana Z. Włodka w 80. rocznicę śmierci i śp. prof. Zofii Albiny Włodek w 2. rocznicę śmierci. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów na grobie prof. Włodka na cmentarzu parafialnym w Niegowici

Jan Włodek, legionista, dyplomata, uczony, społecznik. Audycja Radia Kraków i IPN „Posłuchaj historii” z udziałem dr Agaty Wolskiej (Fundacja im. Zofii i Jana Włodków) i dr. Marcina Chorązkiego (IPN).

Jan Z. Włodek
Na każdym etapie życia wybierał służbę publiczną. Walczył o odzyskanie niepodległości jako komendant oddziału automobilowego Legionów Polskich. Utrwalał na kliszy fotograficznej walki o Niepodległą, stając się jednym z pierwszych polskich reporterów wojennych. W służbie dyplomatycznej odrodzonej Rzeczpospolitej kierował placówką w Hadze. Jednak nie polityka czy dyplomacja stanowiły jego główną aktywnością, lecz działalność naukowa i społeczna.

Był dziekanem Wydziału Rolniczego UJ i kierownik stacji doświadczalnej UJ w Mydlnikach. Podniesienie poziomu polskiego rolnictwa uważał za warunek stabilizacji ekonomicznej kraju. Był badaczem także Tatr, pionierem ekologii, kładącym nacisk na odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych. Starał się przekazywać wiedzę nie tylko studentom, prowadził również konsultacje i szkolenia m.in. Małopolskim Towarzystwie Rolniczym.

Padł ofiarą bezwzględnej polityki eliminacji elit polskich. Wraz z innymi krakowskimi akademikami został 6 listopada 1939 r. aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Mimo zwolnienia zmarł na skutek wyczerpania 19 lutego 1940 r.

Patronat medialny nad konferencją:

Podziel się tą informacją: