„Sztuka ludowa Małopolski” – fotokonkurs dla dzieci

Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie zaprasza dzieci z klas IV-VIII z Krakowa i województwa małopolskiego do udziału w konkursie „Sztuka ludowa Małopolski w fotografii”. Konkurs ma na celu popularyzację sztuki regionalnej oraz zachęcenie uczniów do utrwalania w formie fotograficznej obiektów i wydarzeń związanych ze sztuką ludową. Prace można przesyłać do końca stycznia.

Zdjęcia mogą dotyczyć zatem sztuki ludowej we wszystkich jej przejawach, zarówno architektury ludowej: drewnianych domów, stodół, szop, kapliczek przydrożnych, jak i obrzędów i zwyczajów ludowych czy też uroczystości rodzinnych. Organizatorzy proponują przede wszystkim uchwycenie sztuki ludowej, jaką można zobaczyć na polskiej wsi. Samodzielne prace mogą powstawać na przykład na wycieczkach szkolnych czy wycieczkach weekendowych poza miastem. Nauczyciele czy opiekunowie powinni zwracać uwagę i uwrażliwiać podopiecznych na obiekty czy wydarzenia związane z szeroko pojętą sztuką ludową.

Warunki uczestnictwa i program

  • w konkursie biorą udział uczniowie z Krakowa i województwa małopolskiego;
  • uczniowie przysyłają fotografie (format 15 x 21) pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo drogą elektroniczną na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl;
  • maksymalna liczba prac jednego uczestnika – 5, zdjęcia w formacie: 15 x 21 cm;
  • opisanie prac zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, szkoła, adres, opiekun, telefon kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna, informacja, skąd pochodzi praca (miejscowość) i co przedstawia (źle opisane prace nie będą brane pod uwagę)
  • nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w galerii Centrum Młodzieży oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej CM
  • o wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wernisażem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Finał konkursu planowany jest na 16 marca. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału, przy czym o ostatecznym terminie finału konkursu organizator uprzednio powiadomi opiekunów mailowo lub telefonicznie.

Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymują laureaci oraz ich opiekunowie. O liczbie nagród i ich rodzaju zadecydują organizatorzy i jurorzy.

Konkurs plastyczny dla młodszych dzieci

W ramach wydarzenia  „Sztuka ludowa Małopolski” organizowany jest również konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace można przesyłać do 31 stycznia. 

Informacje i kontakt

Więcej informacji dostępnych jest na stronie CM im. H. Jordana . Pytania i uwagi można przesyłać na adres e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 12 430 00 15 wew. 215.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: