Zobacz dzieła Moniuszki w Bibliotece Jagiellońskiej

Najcenniejsze i najciekawsze dokumenty drukowane i rękopiśmienne związane z osobą Stanisława Moniuszki można zobaczyć w Bibliotece Jagiellońskiej. Wystawę „Stanisław Moniuszko. Krakowskie i wileńskie reminiscencje” zorganizowano z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora.

Oprócz dokumentów związanych z kompozytorem będzie można także zapoznać się z jego życiem i twórczością oraz obecnością w życiu kulturalnym dzisiejszego Wilna.

Ekspozycja przygotowana przez Bibliotekę Jagiellońską oraz Bibliotekę Kraków, we współpracy z Biblioteką Centralną Miasta Wilna jest dostępna do 7 lutego w sali wystawowej BJ.

Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Kraków.


Podziel się tą informacją: