Szlak Orlich Gniazd znajdzie się na liście UNESCO?

Co łączy kopalnię soli w Wieliczce, warszawską Starówkę i Puszczę Białowieską? Lista światowego dziedzictwa UNESCO. Figuruje na niej obecnie 16 miejsc w Polsce, unikatowych ze względu na dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze czy bogactwo naturalne. Niebawem może do nich dołączyć Jura Krakowsko-Częstochowska. Tego przynajmniej chcą mieszkańcy, samorządowcy i miłośnicy regionu.

Jura jest niezwykłym miejscem o swoistym klimacie. Charakterystyczny krajobraz stanowią wapienne ostańce oraz szereg jaskiń i schronisk jaskiniowych. Występuje tam specyficzna, znacznie bardziej zróżnicowana niż otaczające ją tereny, fauna i flora z wieloma gatunkami zwierząt i roślin znajdujących się pod ochroną. Jurajskie jaskinie są miejscem zamieszkania ponad 20 gatunków nietoperzy, wśród których dwa występują tylko i wyłącznie na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Wpisanie na tę listę światowego dziedzictwa UNESCO pomoże chronić środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej przed zagrożeniami takimi jak budowa zakładów przemysłowych emitujących na ogromną skalę zanieczyszczenia wody i powietrza.

List otwarty w sprawie wpisania Jury Krakowsko-Częstochowskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO [pdf]

Więcej informacji na: www.jurainfo.org

Fot. pixaby.pl

Podziel się tą informacją: