Krakowska Loża Historii Współczesnej. Episkopat w PRL (1970-1989) – 18 grudnia 2019

Zapraszamy na spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – 18 grudnia 2019 r., godz. 18, „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8. Będziemy gościć dr. Rafała Łatkę, autora książki „Episkopat polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989” oraz ks. dr. hab. Dominika Zamiatałę CMF.

Podczas ostatniego w tym roku  spotkania spróbujemy porównać dwie ostatnie dekady PRL i dwie jakże odmienne osobowości prymasów: kard. Stefana Wyszyńskiego i abp. Józefa Glempa. Podyskutujemy o przełomowym, także dla stosunków państwo komunistyczne – Kościół, wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża oraz o wpływie jego pontyfikatu na politykę władz PRL. Zastanowimy się, co bardziej zmieniło kontakty władzy i hierarchów: wprowadzenie stanu wojennego, druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, a może morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki?

Pokusimy się o zdiagnozowanie różnic w traktowaniu Kościoła przez trzech kolejnych I sekretarzy KC PZPR: Edwarda Gierka, Stanisława Kanię i Wojciecha Jaruzelskiego. Prymas Glemp spotkał się z gen. Jaruzelskim aż 11 razy, a kard. Wyszyński z Gierkiem tylko trzykrotnie. Dlaczego?

Zastanowimy się także, jaką rolę odegrał Kościół w transformacji ustrojowej Polski przełomu lat 80. i 90. XX wieku oraz na ile popierał działania opozycji politycznej, a w jakim stopniu dystansował się od nich.

Książka ukazała się nakładem IPN w 2019 r. To kolejna pozycja z serii wydawniczej „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”.

Dr Rafał Łatka jest historykiem i politologiem, pracownikiem naukowy Biura Badań Historycznych IPN, koordynatorem centralnego projektu badawczego Instytutu „Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989” oraz redaktorem serii wydawniczych „Kościół katolicki w dokumentach” i „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”.

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF jest historykiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorem wielu publikacji na temat stosunków państwo – Kościół w PRL.

Podziel się tą informacją: