Rocznica bitwy pod Parkanami

Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu oraz Komitet Międzynarodowy Obchodów 336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej zapraszają do udziału 7 października w obchodach 336 rocznicy bitwy pod Parkanami. W bitwie tej król Jan III Sobieski, dowodząc armiami sprzymierzonymi: austriacką, niemiecką i polską, odniósł historyczne zwycięstwo i ostatecznie rozgromił armię Imperium Osmańskiego.

Przypominamy o ważnych faktach z historii Europy, a zwycięstwo wiedeńskie miało tu ponadczasowe znaczenie. Wbrew powszechnej opinii, odsiecz wiedeńska nie była zwycięstwem zadającym decydujący cios imperium osmańskiemu. Zwycięstwo pod Parkanami król Jan III Sobieski uznał za ważniejsze od bitwy pod Wiedniem 12 września 1683 r., ponieważ to właśnie pod Parkanami, około 200 km od Wiednia, dogonił i rozgromił armię osmańską.

Dawne Parkany to dzisiejsze Štúrovo na Słowacji, przygraniczne miasto położone nad Dunajem. Po drugiej stronie Dunaju, po stronie węgierskiej, znajduje się miasto Esztergom, nad którym góruje ogromna twierdza i bazylika św. Wojciecha. Po zwycięstwie pod Parkanami twierdzę tę przez kilka dni zdobywały wojska sprzymierzone.

Zwycięstwo nad armią Osmanów pod Parkanami było wspaniałym ukoronowaniem kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Po bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski nalegał na sojuszników, aby kontynuować walkę aż do zniszczenia armii przeciwnika. Armie sprzymierzone posuwały się wzdłuż Dunaju, dążąc do odbicia Węgier z rąk osmańskich. 6 października wojska polskie natknęły się na armię nieprzyjaciela. Nie zachowały ostrożności i następnego dnia zostały pokonane. Ta porażka Jana Sobieskiego w polu została zmazana dwa dni później, król bowiem starannie przygotował plan bitwy, oraz, co nie mniej ważne, natchnął żołnierzy wiarą w zwycięstwo. Bitwa przebiegła zgodnie z zamierzeniami Jana III Sobieskiego. Po przełamaniu szyku przeciwnika, wykorzystał lukę w newralgicznym miejscu i zmusił nieprzyjaciela do ucieczki. Szybko zamieniła się ona w panikę, bowiem most przez Dunaj, łączący Parkany ze Strzyhomiem (Esztergom) uległ zniszczeniu na początku odwrotu. Armia przeciwnika została niemal w całości zniszczona. Bezpośrednim skutkiem bitwy było zdobycie Strzyhomia 27 października.

Parkany to kolejny wielki triumf wojsk chrześcijańskich. Nie kwestionując znaczenia tego sukcesu trzeba jednak przyznać, że raczej właściwsze byłoby stwierdzenie, że jest to uzupełnienie triumfu wiedeńskiego i ukoronowanie wielkiej kampanii.

Zapraszamy do udziału w obchodach rocznicy bitwy pod Parkanami. 6 października z Krakowa, o godz. 6.00 wyjeżdża autokar. Zgłoszenia przyjmuje Piotr Zapart, tel. 609 439 840, e-mail: piotr.zapart@wp.pl

Program obchodów 336. rocznicy bitwy pod Parkanami, 6-7 października 2019

Niedziela, 6 października

  • 06.00 zbiórka na Pasterniku – wyjazd z Krakowa
  • 13.00 zakwaterowanie w hotelu – Parkany
  • 15.00 udział w świecie wina – kiermasz win
  • 18.00 degustacja win w winnicy węgierskiej

Poniedziałek, 7 października

  • 11.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego – Parkany; wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości
  • 11.30 przemarsz przez most nad Dunajem na Węgry do Esztegormu
  • 12.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Esztegormie, wystąpienie władz samorządowych i zaproszonych gości
  • 13.00 uroczysta msza
  • 14.00 uroczysty obiad na statku zacumowanym na Dunaju
  • 17.00 wyjazd do Krakowa
Podziel się tą informacją: