„PRoLog – wstęp do PRL-u”

Muzeum Nowej Huty zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „PRoLog – wstęp do PRL-u”, który odbędzie się 28 listopada. Tematem piątej edycji wydarzenia będzie kultura i życie codzienne w Polsce Ludowej.

W konkursie mogą brać udział drużyny liczące od dwóch do czterech osób wywodzących się z tej samej szkoły. Konkurs będzie się składał z dwóch części – testu wiedzy oraz krótkiej formy artystycznej. 40-minutowy test będzie dotyczył zagadnień z zakresu kultury i życia codziennego w PRL-u. W drugiej części konkursu organizatorzy zachęcą uczniów do popuszczenia wodzy fantazji i zaprezentowania krótkiej formy artystycznej (od 6 do 10 minut) dotyczącej tematu konkursu.

Podczas konkursu uczniowie wysłuchają wykładu o życiu kulturalnym i rozrywce w Nowej Hucie w okresie PRL-u, wygłoszonego przez dr Agnieszkę Chłostę-Sikorską (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego) oraz zwiedzą z przewodnikami wystawy i budynek Muzeum Nowej Huty, w którym kiedyś działało kino „Światowid”.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać mailowo na adres e-mail: nowahuta@muzeumkrakowa.pl. W zgłoszeniu organizatorzy proszą o podanie nazwy szkoły, nazwy drużyny oraz liczby uczniów biorących udział w konkursie w ramach drużyny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 listopada.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie.  

Wykaz literatury do konkursu:

  1. „Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych” pod red. Andrzeja Chwalby, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-424.
  2. Sowa Andrzej Leon, „Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001)”, Kraków 2001, Fogra Oficyna Wydawnicza, s. 71-80, 147-159, 222-232, 276-280, 337-342.
  3. „Życie PRL: praca, rozrywka, ludzie”, tekst Elżbieta Majdak et al., słowo wstępne i wprowadzenie do rozdziałów Jacek Fedorowicz, Warszawa 2011, Wydawnictwo Demart, s. 54-139.

Literatura uzupełniająca:

  1. Downar Krystyna, „Historia muzyki w Nowej Hucie 1950-1975”, [w:] „Zagrajmy to jeszcze raz. Muzyka Nowej Huty 1950-2000”, Kraków 2011, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 16-49.
  2. Robak Andrzej, „Od popu do hip-hopu. Muzyka młodzieżowa w Nowej Hucie 1975-2000”, [w:] „Zagrajmy to jeszcze raz. Muzyka Nowej Huty 1950-2000”, Kraków 2011, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 52-76.
  3. Wąchała-Skindzier Maria, „Miasto socjalistyczne na widelcu, czyli rzecz o nowohuckich lokalach gastronomicznych”, [w:] „Bufet pod Kombinatem”, Kraków 2017, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 37-86.
  4. Wąchała-Skindzier Maria, „Teatr w mieście socjalistycznym. Przypadek Nowej Huty”, [w:] „Teatr w Nowej Hucie”, Kraków 2013, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 9-61.

Fot. Muzeum Nowej Huty / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: