Ostatnie pożegnanie Tomasza Baranka

We wtorek 24 września 2019 r. nastąpiło ostatnie pożegnanie Pana Tomasza Baranka (lat 61). Zmarły był w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej, m.in. poprzez prowadzenie nielegalnej wtedy działalności poligraficznej i kolporterskiej wydawnictw bezdebitowych. Za aktywność w „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej, spotkały Pana Baranka represje ze strony służb bezpieczeństwa PRL. Został on m.in. osadzony w kompanii karnej Ludowego Wojska Polskiego. W latach III RP działał w organizacjach patriotycznych i kombatanckich. Były to: Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, Związek KPN oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ze względu na osobiste przekonania i zainteresowanie historią Zmarły był członkiem krakowskiego Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego. Kombatant walk antykomunistycznych został godnie pożegnany. Na Cmentarzu Rakowickim obecnych było wielu przedstawicieli środowisk patriotycznych i niepodległościowych. Nie zabrakło delegacji IPN-u a także pracowników instytucji kultury, edukacji i nauki. Na koniec ceremonii wybrzmiała zagrana na skrzypcach „Pierwsza Brygada”, co było swoistą „kropką nad i”, najbardziej właściwym akcentem podsumowującym dla tej tyleż smutnej, co podniosłej w swej formie uroczystości.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: