Promocja trzeciego tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kraków, 1 października 2019

Na „Przystanku Historia” spotkają się dawni opozycjoniści, których biogramy znajdują się w wydanym niedawno przez IPN tomie trzecim „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”.

W dyskusji, którą 1 października 2019 r. poprowadzi w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) dr Cecylia Kuta, wezmą udział: Dorota Stec-Fus, Jan Franczyk, Wojciech Frazik i Piotr Fugiel.
Początek o godz. 18.00.

W obszernym wydawnictwie opisano ludzi, jawne i podziemne struktury organizacyjne opozycji, czasopisma wydawane poza komunistyczną cenzurą, niezależne oficyny wydawnicze oraz najważniejsze wydarzenia z czasów PRL. Tom trzeci „Encyklopedii…” to ponad 230 autorów (koordynatorki projektu w krakowskim oddziale IPN: Ewa Zając i dr Cecylia Kuta), 1521 tekstów, 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycyjnych, 406 haseł rzeczowych. Wydanie przygotowano w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż.

Redaktorzy naukowi „Encyklopedii…” dołożyli starań, aby w publikacji znalazły się biogramy i hasła z każdego regionu „Solidarności”, a oprócz działaczy związku byli także ludzie ze Studenckich Komitetów Solidarności, Komitetu Obrony Robotników/Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, Polskiej Partii Niepodległościowej, Federacji Młodzieży Walczącej i innych.

Książkę można kupić w księgarni IPN.

Podziel się tą informacją: