Konferencja naukowa „Wrzesień 1939 w południowej Polsce” – Kraków, 10 września 2019

Oddział IPN w Krakowie zaprasza na konferencję naukową, podsumowującą wiedzę o kampanii wrześniowej na froncie południowym. Obrady będą się toczyć 10 września 2019 r. w godz. 9-18, w Muzeum Krakowa – sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej 2).

Podczas obrad poruszone zostaną tematy związane z przygotowaniami i planami strategicznymi obu stron konfliktu, przebiegiem działań militarnych, zbrodniami popełnianymi przez wojska niemieckie oraz postawami mieszkańców Polski. Uczestnicy konferencji – historycy z różnych polskich ośrodków naukowych oraz z Niemiec i Słowacji – skupią się na wydarzeniach w Polsce południowej, od Górnego Śląska przez Małopolskę po Lwów.

Przy organizacji konferencji partnerem krakowskiego IPN jest Muzeum Krakowa, a patronatem medialnym objęły wydarzenie: „Polska Zbrojna”, TVP3 Kraków, Radio Kraków i „Dziennik Polski”.

Program konferencji
9.00 – uroczyste rozpoczęcie spotkania

  Blok I. Południowa Polska – czy można było ją obronić?  

 • 9.10-9.30 – dr Maciej Korkuć, Samotna klęska zamiast wspólnego zwycięstwa. Uwarunkowania międzynarodowe wojny w 1939 roku
 • 9.30-9.50 – dr Igor Baka, Udział armii słowackiej w uderzeniu na Polskę. Realna agresja czy symboliczna obecność?
 • 9.50-10.10 – dr Teodor Gąsiorowski, Armia „Kraków” i plan jej wykorzystania
 • 10.10- 10.30 – mgr inż. arch. Piotr Leonowicz, Polska koncepcja fortyfikacji górskiej na przykładzie zespołów obronnych w pasie działania Armii „Kraków” i Armii „Karpaty”
 • 10.30-10.45 – dyskusja
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę

  Blok II. Wrześniowe boje. Od Katowic do Lwowa  

 • 11.00-11.20 – dr hab. Grzegorz Bębnik, Bitwa o Śląsk we wrześniu 1939 roku
 • 11.20-11.40 – mgr Krzysztof Pięciak, Pszczyna, Biskupice, Tomaszów. Wrześniowy szlak 6. Dywizji Piechoty
 • 11.40-12.00 – dr Piotr Sadowski, 10. Brygada Kawalerii – legenda wrześniowych walk
 • 12.00-12.20 – dr Jerzy Kirszak, 3. Brygada Strzelców Górskich i jej kadra dowódcza
 • 12.20-12.40 – dr Dawid Golik, Zmarnowany potencjał. Los wrześniowych żołnierzy na przykładzie 156. rezerwowego pułku piechoty
 • 12.40-13.00 – dyskusja
 • 13.00-14.10 – przerwa obiadowa

  Blok III. Społeczeństwo wobec wojny  

 • 14.10-14.30 – dr Anna Czocher, Wrzesień w Krakowie, czerwiec w Paryżu. Ludność cywilna wobec niemieckiej agresji
 • 14.30-14.50 – dr Tomasz Domański, Sytuacja ludności wiejskiej podczas kampanii wrześniowej w Polsce południowej
 • 14.50-15.10 – dr Paweł Naleźniak, Cywile w czasie obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku
 • 15.10-15.30 – dr Łukasz Połomski, Mniejszości narodowe na południu Małopolski – Ukraińcy, Żydzi, Niemcy. Trzy odmienne perspektywy polskiego września
 • 15.30-15.45 – dyskusja
 • 15.45-16.00 – przerwa na kawę

  Blok IV. Szukając „polskich partyzantów”. Zbrodnie niemieckie podczas kampanii wrześniowej  

 • 16.00-16.20 – dr Tomasz Ceran, Polska i Polacy w propagandzie III Rzeszy. Przyczynek do dyskusji o zbrodniach na ludności cywilnej
 • 16.20-16.40 – dr hab. Grzegorz Kowalski, Zbrodnie wojenne a konwencje międzynarodowe – czyli kto we wrześniu 1939 roku był legalnym kombatantem
 • 16.40-17.00 – dr Roman Gieroń, Stosunek wkraczających oddziałów niemieckich do ludności żydowskiej na obszarze południowych województw II RP podczas kampanii wrześniowej 1939 roku
 • 17.00-17.20 – dr Mario Wenzel, SS-Gruppenführer Udo von Woyrsch i działalność Einsatzgruppe z.b.V.
 • 17.20-17.40 – dr hab. Sebastian Piątkowski, Cywile i jeńcy – ofiary niemieckich mordów i akcji odwetowych
 • 17.40-18.00 – dyskusja
Podziel się tą informacją: