O KL Plaszow z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W środę, 3 lipca przedstawiciele Muzeum Krakowa oraz Zarządu Inwestycji Miejskich zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, podczas którego omawiano problematykę zagospodarowania terenów byłego KL Plaszow.

Muzeum Krakowa i Zarząd Inwestycji Miejskich zaprezentowały założenia scenariusza Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow oraz aktualny projekt budowlany przyszłego upamiętnienia.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy przedstawili swoje wątpliwości związane z powstaniem Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow, zwracając uwagę m.in. na kwestię zachowania zieleni w obrębie terenu poobozowego oraz na (nieokreśloną w aktualnej wersji projektu) formę wygrodzenia obszaru przyszłego upamiętnienia.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony przyrody zwrócili uwagę na potrzebę konsultowania założeń projektu wykonawczego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow z ekspertami zajmującymi się ochroną przyrody.

Muzeum Krakowa i Zarząd Inwestycji Miejskich z uwagą przyjęły przedstawione sugestie, które zostaną uwzględnione w dalszych rozmowach prowadzących do wypracowania rozwiązań poruszanych kwestii.

KL PLASZOW: ZOBACZ PREZENTACJĘ [PLIK PDF]

Podziel się tą informacją: