O historii nowohuckiego teatru

W najbliższy czwartek, 13 czerwca o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 5 będziemy mogli wysłuchać prelekcji o historii Nowej Huty w teatrze. A ta jest z pewnością interesująca i bogata! Nowa Huta, począwszy od pierwszych lat budowy aż po dziś dzień, pozostaje bowiem istotnym i wdzięcznym tematem realizacji teatralnych. Podczas odczytu zostaną omówione spektakle z udziałem nowohuckiego „genius loci”.

Do kontekstów miejsc, związanych z lokalizacją Nowej Huty, odwoływali się pierwsi dyrektorzy i reżyserzy Teatru Ludowego. Wystarczy przypomnieć przedstawienie inaugurujące działalność tego teatru w 1955 roku pt. „Krakowiacy i Górale”. Jeszcze wcześniej w amatorskim Teatrze Nurt premierę miał komediowy „Wodewil Nowohucki”. Dzieło teatru zaangażowanego w tożsamość nowohucką pielęgnuje obecnie Teatr Łaźnia Nowa. Podczas prelekcji dowiemy się jeszcze m.in. o tym, jakie spektakle przygotowywano na jubileusze Nowej Huty w czasach PRL-u, na czym polegał fenomen terapii poprzez sztukę w Teatrze Ludowym oraz jak wygląda udział nowohucian w tworzenie spektakli w Łaźni Nowej. Odczyt będzie stanowił zatem swoisty przegląd, kompendium obecności Nowej Huty w spektaklach teatralnych na przestrzeni 70 lat.

Odczyt wygłosi Maria Wąchała-Skindzier – historyczka, pracownik Muzeum Krakowa. Jej zainteresowania badawcze i wystawiennicze zogniskowane są wokół narracji muzealnych na temat PRL-u, historii życia codziennego, kultury i tożsamości mieszkańców miast postsocjalistycznych, socjologii teatru, oddolnej działalności kulturotwórczej, partycypacji w kulturze. Koordynator projektów związanych z historią mówioną, jest również inicjatorką i kierownik projektu „Opowiedz mi miasto”.

Prelekcja zostanie wygłoszona w ramach projektu Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie. Jest to cykl spacerów i odczytów, podczas których będziemy opowiadać o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty z perspektywy ich środowisk i tekstów kultury. Na warsztat weźmiemy: teatr; literaturę; film; fotografię; muzykę; sztuki plastyczne: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę; architekturę. Dzięki temu dowiemy się kto, co i jak tworzył w Nowej Hucie. Podsumowaniem realizowanych działań będzie bezpłatna recenzowana publikacja zbierająca poruszane tematy. Projekt realizowany przez Pracownię Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty OKN w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty.


Podziel się tą informacją: