Zebrał się Krakowski Parlament Młodzieży

W poniedziałek, 27 maja w sali obrad Rady Miasta Krakowa zasiedli licealiści biorący udział w finale projektu edukacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce oraz Miasto Kraków. Przez dwa dni obradować będą nad pięcioma projektami ustaw, które wcześniej sami przygotowywali. W czasie posiedzenia poddadzą je merytorycznej dyskusji, w której liczyć się będą nie emocje, ale racjonalne argumenty. – Ta symulacja procesu stanowienia prawa to praktyczna lekcja edukacji obywatelskiej – podkreślają organizatorzy.

W projekcie bierze udział młodzież z pięciu krakowskich liceów – I LO, II LO, V LO, VII LO i prywatnego VII LO. Uczniowie podzieleni są na pięć zespołów, a precyzyjniej: klubów poselskich. Każdy z nich przez trzy miesiące pracował nad jednym wylosowanym zagadnieniem społecznym – zadanie polegało na analizie problemu i opracowaniu jego  rozwiązania w formie projektu ustawy. Tematyka była bardzo zróżnicowana: m.in. zasadnicza służba wojskowa, anonimowość w internecie czy przestępstwa na tle nienawiści, rasizmu i ksenofobii. Aby przygotować się do tworzenia tekstu prawnego według obowiązujących zasad techniki prawodawczej, uczniowie wzięli udział w tematycznych prelekcjach i spotkaniach prowadzonych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UJ.

Teraz przed nimi finał – posiedzenie I Krakowskiego Parlamentu Młodzieży. Ta część projektu jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą przyjrzeć się obradom. Przez dwa dni wszystkie kluby będą dyskutować i głosować nad przedłożonymi projektami ustaw. Uczniowie zaprezentują swoje umiejętności retoryczne, a nad porządkiem obrad czuwać będzie marszałek. Kluby poselskie będą też rywalizować o miano najlepszego. Jury oceni nie tylko aktywny udział w dyskusji, ale także merytoryczne przygotowanie i zgodność projektu z polskim prawem. Zwycięzcy, oprócz tytułu Najlepszego Klubu Poselskiego, otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe.

Krakowski Parlament Młodzieży to pierwszy i jedyny projekt na tak dużą skalę. Organizatorzy mają nadzieję, że okaże się świetną lekcją demokracji w praktyce i szkołą praktycznych umiejętności: racjonalnej krytyki, obrony stanowiska, pracy w zespole zadaniowym.

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku i stronie internetowej demokracjawpraktyce.pl.

Podziel się tą informacją: