Konferencja naukowa o ZHP w latach 1956-1964 – Kraków, 11 maja 2019

Oddział IPN w Krakowie i Muzeum Krakowa zapraszają na konferencję naukową, zatytułowaną „Od organizacji wychowawczej do organizacji politycznej. Przemiany ideowe ZHP w latach 1956-1964” – Celestat, ul. Lubicz 16, 11 maja 2019 r., początek o godz. 10.

Harcerstwo od powstania u początków XX wieku było jedną z najważniejszych organizacji społecznych Polski, szkołą charakteru, obywatelskiej odpowiedzialności i patriotyzmu. Po drugiej wojnie światowej jego idee okazały się nie do pogodzenia z totalitarnym system Polski stalinowskiej. Harcerstwo wtłoczono w ramy komunistycznej organizacji Związek Młodzieży Polskiej i przekształcono na wzór sowiecki, odzierając z tradycyjnej symboliki i metody pracy wychowawczej.

W grudniu 1956 r. na fali odwilży kadra harcerska doprowadziła do odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego, powrócił krzyż harcerski i lilijka, harcerskie mundury, sprawności i stopnie. Jednak w ciągu kolejnych lat władza znów próbowała podporządkować sobie harcerstwo. Symbolicznym momentem końca odwilży była zmiana przyrzeczenia harcerskiego w 1964 r., do którego dodano słowa o „wierności sprawie socjalizmu”.

Jakie były dzieje harcerstwa w latach 1956-1964? Jak przebiegał proces odchodzenia od zdobyczy z czasu odwilży w przypadku ZHP? Jak zmieniały się w tym okresie założenia ideologiczne i harcerska metodyka? W jakim stopniu udało się w poszczególnych chorągwiach, hufcach czy drużynach uratować niezależność i wierność tradycyjnej metodyce w duchu lorda Baden-Powella i druha Andrzeja Małkowskiego?

Na te oraz wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w trakcie konferencji naukowej „Od organizacji wychowawczej do organizacji politycznej. Przemiany ideowe ZHP w latach 1956-1964”, która odbędzie się 11 maja 2019 r. w gmachu Celestat – Muzeum Krakowa, przy ul. Lubicz 16. Początek o godz. 10, wstęp wolny. Zapraszamy.

Podziel się tą informacją: