Rok Muzeum Podgórza

Przez lata zabytkowy Zajazd pod św. Benedyktem był marną wizytówką krakowskiego Podgórza. Po rewitalizacji przeprowadzonej przez Gminę Kraków (Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie) stał się ozdobą tej części miasta. Mija rok od otwarcia Muzeum Podgórza – oddziału Muzeum Krakowa w odnowionym zajeździe.

Przypomnijmy, że Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Krakowa rozpoczęło działalność w odrestaurowanym Zajeździe pod św. Benedyktem 26 kwietnia 2018 roku. Za rewitalizację budynku odpowiadał Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Podczas uroczystości otwarcia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przypomniał, że o utworzenie placówki muzealnej poświęconej prawobrzeżnej części Krakowa pod lat zabiegali mieszkańcy.

– Warto mieć marzenia i warto zarażać nimi radnych i urzędników. Po latach wspólnych starań Zajazd pod św. Benedyktem stał się ozdobą tego rejonu, miejscem, które będzie służyć mieszkańcom. Dzięki przeprowadzonym pod nadzorem Zarządu Inwestycji Miejskich pracom, oddajemy do dyspozycji krakowianom odrestaurowany zabytkowy zajazd w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, naszpikowany nowoczesnymi technologiami – mówił Jacek Majchrowski.

Prace rewitalizacyjne Zajazdu pod św. Benedyktem trwały w latach 2015-2018 i podzielone były na dwa etapy: pierwszy polegał na modernizacji budynku głównego oraz adaptacji pomieszczeń na cele wystawiennicze. Przebudowana została klatka schodowa pomiędzy piętrem a poddaszem, dobudowano szyb windowy do budynku głównego. Wykonano nową aranżację dziedzińca wewnętrznego, odremontowano mur otaczający posesję, a także przeprowadzono konserwację bramy wjazdowej od strony ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z fragmentem muru oraz tzw. mur wschodni na tyłach budynku. W drugim etapie, wykonano przebudowę oficyn bocznej po stronie północnej, a także wybudowano łącznik z budynkiem głównym. W części tej znajdują się: hol wejściowy, z kasą i szatnią, sala konferencyjna z miejscem na zaplecza kawiarniane łącznie na 70 osób oraz na poddaszu pomieszczenia biurowe. 

Nakłady inwestycyjne na całą inwestycję wyniosły: 11 098 113,69 zł netto, w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej: 3 965 074,80 zł. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, szósta Oś Priorytetowa „Dziedzictwo Regionalne”, Działanie 6.1 „Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Autorem projektu jest autorska pracownia projektowa Jerzego Wowczaka, a wykonawcą konsorcjum firm w składzie: AGA-Bauservice Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA (partner konsorcjum), MURKRAK Sp. z o.o. sp. k. (partner konsorcjum).

Podziel się tą informacją: