Upamiętnienie Majora Zygmunta Szendzielarza w Osielcu

W niedzielę 24 marca 2019 r. w Osielcu (województwo Małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów), w miejscu gdzie mjr Zygmunt Szendzielarz pseudonim „Łupaszko” (1910-1951), cieszył się wolnością po raz ostatni, uroczyście odsłonięto poświęcony jego pamięci pomnik.

Fot. Artur Jachna

Na miejscu zgromadziło się kilkaset osób, w tym towarzyszka życia Majora, Pani Płk Lidia Lwow – Eberle pseudonim „Lala”. Pomnik legendarnego żołnierza powojennej partyzantki antykomunistycznej, został sfinansowany przez krakowski oddział IPN. Jest on kopią pomnika „Łupaszki”, znajdującego się w krakowskim Parku im. dr. Henryka Jordana.

Fot. Artur Jachna

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Po nabożeństwie, w trakcie którego wspominano związki Majora „Łupaszki” z Osielcem a także modlono się w intencji Żołnierzy Niezłomnych, uczestnicy uformowali kilkusetmetrowy pochód, aby ruszyć w kierunku czekającego na odsłonięcie pomnika. Znajduje się on ponad kilometr od centrum wsi w malowniczym zakątku, dolinie z widokiem na rozłożysty kamieniołom i porośnięte drzewami zbocza. Do dzisiaj możemy zobaczyć tam dom, w którym przebywali Z. Szendzielarz i L. Lwow, aż do momentu pojmania ich przez komunistów dnia 30 czerwca 1948 r. Skazany na osiemnastokrotną karę śmierci w sfingowanym procesie Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, został zamordowany strzałem w tył głowy dnia 8 lutego 1951 r. Szczątki bohatera odnaleziono po około sześćdziesięciu latach na powązkowskiej „Łączce”. Uroczysty pogrzeb Majora odbył się trzy lata temu. Skazana na dożywocie, Pani L. Lwow została zwolniona z więzienia w okresie tzw. „odwilży” 1956 r.

Fot. Artur Jachna


Bezpośrednio przed odsłonięciem pomnika, licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych wsi oraz goście, wysłuchali szeregu oficjalnych przemówień i listów. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem orkiestry wojskowej, z salwą honorową i apelem pamięci poległych w walce z komunistami Żołnierzy Wyklętych. Wiele było pocztów sztandarowych. Nie zabrakło przedstawicieli grup zrzeszających rekonstruktorów historycznych (przybyłych na miejsce, zarówno pieszo, jak i konno). Pomnik został odsłonięty wspólnie przez Płk Lidię Lwow-Eberle, zastępcę prezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika oraz wójta gminy Jordanów Artura Kudzię. Zaraz po poświęceniu teren obok pomnika, okrył się okolicznościowymi wiązankami kwiatowymi, które składali przedstawiciele licznych środowisk patriotycznych i niepodległościowych.

Fot. Artur Jachna

Mjr Zygmunt Szendzielarz stał się dla przyszłych pokoleń Polaków, symbolem niezłomnej walki ze zniewoleniem komunistycznym a także męczeńskiej śmierci w imię wartości patriotycznych i wierności honorowi wojskowemu. Dzięki upamiętnieniu w Osielcu, po raz kolejny zostały przypomniane jego bohaterstwo oraz niezłomna wola walki z wrogami polskiej niepodległości.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: