Budowali powojenną Polskę: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki

20 marca o godz. 18.00 Muzeum Nowej Huty i Instytut Architektury zapraszają do Światowida na wykład dr. Michała Wiśniewskiego “Budowali powojenną Polskę: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki. W 1947 roku rozstrzygnięto konkurs na siedzibę Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Pierwszą nagrodę otrzymała praca trójki warszawskich architektów, tzw. „Tygrysów”. Ich kariera rozpoczęła się jeszcze przed wojną wraz z budową kilku budynków mieszkalnych i publicznych w Warszawie i w Poznaniu.

Realizacja nowoczesnego biurowca dla PZPR, który do 1989 roku był siedzibą najważniejszego ośrodka władzy w państwie przypadła na czas już po wprowadzeniu doktryny realizmu socjalistycznego. Oddany do użytku w 1951 roku budynek reprezentował nową estetykę ale wymykał się łatwym podziałom i kwalifikacjom. Współcześnie jest postrzegany jako jeden z najciekawszych przykładów gmachów publicznych jakie powstały w Polsce po 1945 roku. Wraz z nadejściem „odwilży” ciesząca się uznaniem pracownia stanęła przed szansą realizowania kolejnych ambitnych projektów, tym razem w oparciu o wzory modernizmu. Jednym z najważniejszych był dworzec kolejowy w Katowicach. Do lat 70. prace „Tygrysów” stanowiły ważny punkt odniesienia dla debaty o rozwoju polskiej architektury.Wykład wygłosi dr Michał Wiśniewski.

Podziel się tą informacją: