Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w Krakowie 3 marca 2019 r.


W niedzielę 3 marca 2019 r., w Krakowie i w szeregu innych miejscowości Małopolski, obchodzono Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

W wawelskiej katedrze odprawiono mszę świętą w intencji Niezłomnych. Następnie tłumnie zebrani uczestnicy, po zakończeniu obrządków kościelnych, udali się w uroczystym pochodzie do Parku im. dr. H. Jordana, w którym – w formie rzeźb – znalazła swoje miejsce unikatowa w formie galeria wielkich Polaków.

Fot. Artur Jachna

Zebrani w Parku uczestnicy uroczystości wysłuchali szeregu wystąpień przedstawicieli władz państwowych. Głos zabierali m.in.: Państwo ministrowie: A. Anders, A. Adamczyk, J. Gowin i W. Kolarski a także Prezes IPN dr J. Szarek i wojewoda Małopolski P. Ćwik. Modlitwę poprowadził o. Jerzy Pająk, kapelan małopolskich środowisk niepodległościowych i patriotycznych. Warto tutaj zacytować fragment Jego wypowiedzi: „Boże historii! Spraw, aby Żołnierze Niezłomni, na trwale zapisali się w naszej pamięci. Niech nas uczą, że naprzód trzeba dbać o swoją Ojczyznę – Matkę, a potem o innych”.

Fot. Artur Jachna

Na miejscu, na przybywające zewsząd osoby zainteresowane tematyką, czekały już tzw. „Namioty Wyklętych”.Zaprezentowano w nich tematyczną wystawę planszową a także dystrybuowano patriotyczne materiały promocyjne. Pokazy uzbrojenia i oporządzenia wojskowego, przygotowała z kolei Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria”,działająca przy olkuskim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Fot. Artur Jachna

Uroczyście odczytano Apel Poległych, a kompania Wojska Polskiego oddała salwę honorową. Następnie zebrani na miejscu przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji i środowisk niepodległościowych, w tym kombatanckich, złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatowe i zapalili znicze pamięci pod popiersiami upamiętniającymi m.in.: gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, gen. Władysława Andersa,gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, gen. Stanisława Maczka, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold”, płk Stanisława Sosabowskiego, płk Ryszarda Kuklińskiego, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, ks. Władysława Gurgacza ps. „Sem”, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

Dopełnieniem obchodów były dwa Koncerty Galowe zorganizowane w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym, które miały miejsce w Filharmonii Krakowskiej. Również tam, podobnie jak i na wcześniejszych wydarzeniach, nie zabrakło ostatnich świadków tamtych wydarzeń – kombatantów walk niepodległościowych okresu lat 1944/1945 – 1956, Żołnierzy Niezłomnych.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: