Uroczystości na krakowskim Pl. Inwalidów

W dniu 1 marca decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2011 r. ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem obchodzonych rokrocznie uroczystości jest upamiętnienie skazanych na – w najlepszym razie – zapomnienie przez komunistyczny system przemocy i kłamstwa, działaczy powojennej konspiracji niepodległościowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w samo południe, dnia 1 marca 2019 r., na Placu Inwalidów w Krakowie zebrali się Ci, którzy pamiętają. Na miejscu stawili się kombatanci z bliskimi, przedstawiciele środowisk opozycyjnych z okresu PRL-u oraz stowarzyszeń niepodległościowych. Obecni byli reprezentanci władz państwowych a także młodzież szkolna, uczniowie krakowskiego XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego.

Fot: Artur Jachna

Centralnym miejscem dla zebranych był kamień węgielny pod pomnik „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”. Modlitwę Anioł Pański poprowadził tradycyjnie brat z krakowskiej wspólnoty kapucynów. Wygłoszono szereg okolicznościowych przemówień a kombatanci dali zebranej młodzieży świadectwa o życiu w Krakowie trudnego okresu stalinizmu. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatowe i zapaliły znicze pamięci.

Fot: Artur Jachna

Powyższe obchody zostały przygotowane przez osoby działające w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy w Krakowie, na czele z Panią Prezes Małgorzatą Janiec.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: