Nagroda im. Słowikowskiego dla nauczycielki z X LO

Wydawałoby się, że w cyfrowych czasach trudno zaciekawić czymś uczniów, a jednak… Przyznawana od 10 lat Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego dowodzi, że najfajniejsi nauczyciele historii to ci, dla których przekazywanie wiedzy jest pasją, a niekonwencjonalne, autorskie metody – częścią warsztatu. W piątek, 8 marca do tego grona dołączyła Karolina Jedynak, która na co dzień wykłada ten przedmiot w X Liceum Ogólnokształcącym. Nagrodę upamiętniającą wybitnego popularyzatora historii wręczył tegorocznej laureatce prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– To nagroda bardzo ważna dla naszego miasta, dla podkreślenia roli, jaką Kraków zawsze odgrywał w życiu polskiej oświaty. Dzięki niej możemy uczcić pamięć prof. Tadeusza Słowikowskiego, przywołać jego zasługi dla Uniwersytetu Pedagogicznego, dla kształcenia pokoleń historyków i nauczycieli historii, dla formowania naszej świadomości i kultury historycznej. A jednocześnie wyróżniać, nagradzać nauczycieli, którzy współcześnie tworzą dobre wzorce, wyznaczają standardy nauczania tego przedmiotu – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Karolina Jedynak, laureatka 10. edycji Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego, jest nauczycielką historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pracuje w X Liceum Ogólnokształcącym od 2008 roku. Kapituła Nagrody doceniła jej wyjątkowe zaangażowanie w popularyzację wiedzy o przeszłości, w tym o dziejach i kulturze Krakowa, osiągnięcia na polu dydaktyki historii, niekonwencjonalne metody nauczania aktywizujące uczniów (debata, projekt, lekcje muzealne), aktywność w stowarzyszeniach naukowych, zdolności organizatorskie, wychowanie wielu laureatów konkursów i olimpiad.

Tegoroczna laureatka uczy nie tylko w klasie. Nie sposób wyliczyć tu wszystkich projektów, warsztatów, sesji naukowych, wycieczek, wymian rówieśniczych, w które angażowała swoich podopiecznych. W 2018 r. jej uczniowie wzięli udział w konferencji naukowej ,,Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości”, rok wcześniej – w wybranych sesjach Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskich. Są też regularnymi uczestnikami Konkursu Wiedzy o Samorządzie Krakowskim oraz projektu „Uczeń – Obywatel”. W każdym roku szkolnym biorą udział w spotkaniach historycznych organizowanych w krakowskich muzeach – m.in. w Fabryce Schindlera, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Krakowa czy Muzeum AK. Jeżdżą na wycieczki naukowe, m.in. do Warszawy, Wrocławia, Pragi, Oświęcimia, Sandomierza czy Zalipia. W 2010 roku Karolina Jedynak zorganizowała spotkania młodzieży X LO z młodzieżą z Izraela. Od 2009 roku realizuje projekt „Londyn”, który ma zapoznać uczniów z dorobkiem cywilizacji europejskiej, kształtować postawy proeuropejskie i demokratyczne (współpraca z Parlamentem Brytyjskim, Instytutem Sikorskiego w Londynie i spotkania z weteranami – świadkami historii).

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Karolina Jedynak i jej uczniowie przygotowali trzy panele historyczne z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Historycznego, skierowane do młodzieży krakowskich liceów.

„Szerokie spectrum działań dowodzi, że ucząc historii, laureatka pragnie równocześnie pomóc młodemu człowiekowi zrozumieć współczesny świat i jego problemy. Kładzie nacisk na kształtowanie u swoich wychowanków postawy patriotycznej i obywatelskiej. Poprzez rozumienie tego, co wydarzyło się w przeszłości, uczy świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania w dziejące się współcześnie wydarzenia” – podsumowała kapituła Nagrody.

Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego upamiętnia wybitnego znawcę dydaktyki i popularyzatora historii, pioniera badań nad dziejami edukacji historycznej i myśli dydaktyczno-historycznej w Polsce, przyjaciela młodzieży. Została ustanowiona w 2009 r. przez Krakowski Oddział PTH w porozumieniu z Prezydentem Miasta Krakowa. Od tego czasu przyznawana jest corocznie jednemu nauczycielowi krakowskich szkół ponadpodstawowych na podstawie osiągnięć zakończonego roku (szkolnego), z uwzględnieniem całokształtu działalności w latach poprzednich. Prawo zgłaszania kandydata do konkursu przysługuje dyrekcji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Zgłoszenia rozpatruje Kapituła Nagrody, powołana przez Krakowski Oddział PTH.

Najlepsi nauczyciele historii w Krakowie – laureaci poprzednich edycji:
2009 r. – mgr Józef Jaworski (V LO w Krakowie)
2010 r. – dr Czesław Wróbel (XIV LO w Krakowie; obecnie VI LO)
2011 r. – mgr Ludmiła Okrzesik (VIII LO w Krakowie)
2012 r. – dr Stanisław Garlicki (V LO w Krakowie)
2013 r. – mgr Grzegorz Urbanek (I LO w Krakowie)
2014 r. – mgr Wojciech Rak (VI LO w Krakowie)
2015 r. – mgr Zdzisław Bednarek (III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)
2016 r. – mgr Rafał Kobylec (V LO w Krakowie)
2017 r. – mgr Grzegorz Szymanowski (XXI LO w Krakowie)

Podziel się tą informacją: