W Krakowie IPN otwarł wystawę o młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej

Na pl. Szczepańskim można oglądać plenerową ekspozycję IPN, zatytułowaną „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956”.

Wystawa, którą 1 marca 2019 r. – w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – otworzył dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał, pozostanie na pl. Szczepańskim do końca marca. To rzecz o fenomenie powojennego młodzieżowego podziemia. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w całym kraju powstało blisko tysiąc młodzieżowych organizacji, liczących od kilku do kilkudziesięciu osób. Tworzyło je tzw. pokolenie młodszych braci, czyli dziewczęta i chłopcy, którzy byli zbyt młodzi, aby walczyć z okupantami w latach II wojny światowej i tuż po niej. Czas tego pokolenia nadszedł kilka lat po wojnie, gdy komuniści zaczęli likwidować niezależne organizacje. Kilkanaście tysięcy młodych Polaków spontanicznie zamanifestowało wtedy przywiązanie do wolności.

Fot. IPN Kraków

Udział młodzieży w walce o wolność w okresie zaborów, drugiej wojny światowej, w podziemiu lat 40. XX wieku i w opozycji antykomunistycznej z ostatniej dekady istnienia PRL stanowi integralną część pamięci zbiorowej społeczeństwa. W świadomości historycznej społeczeństwa nie funkcjonuje jednak wiedza o konspiracyjnych organizacjach tworzonych przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Tymczasem stanowiła ona nie tylko integralną część drugiej konspiracji niepodległościowej, lecz również etap pośredni między podziemiem okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz powojennym a opozycją polityczną ostatniej dekady PRL.

Tekst i fotografie: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: