Upamiętnienie 251. rocznicy Konfederacji Barskiej w Krakowie

W kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie, w piątek, dnia 1 marca 2019 r., odbyły się podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystości upamiętniające Konfederatów Barskich i ich dzieło. W lutym 1768 r. rozpoczął się bowiem na Podolu, zryw zbrojny przeciwko agresywnej polityce carskiej Rosji, zmierzającej do ograniczenia suwerenności Rzeczypospolitej. Wielu historyków uznaje je za pierwsze niepodległościowe powstanie narodowe.

Fot. Artur Jachna

Uroczystości zostały zorganizowane przez Towarzystwo Upamiętnienia Konfederacji Barskiej w Krakowie oraz Małopolski oddział Związku Piłsudczyków. Rozpoczęły się one mszą św. koncelebrowaną z okolicznościowym kazaniem ojca Jerzego Pająka OFM Cap, kapelana krakowskich środowisk kombatanckich i niepodległościowych. Następnie przed zebranymi w świątyni wystąpił Teatr Szkolny „Meander”, działający w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Obecnością swoją uświetnił przebieg nabożeństwa, również chór z parafii św. Brata Alberta w Krakowie. Uroczystości zakończyły się okolicznościową modlitwą oraz ceremonialnym złożeniem wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje pod krzyżem przy ul. Loretańskiej, na miejscu powstańczej mogiły.

Fot. Artur Jachna

W opisywanym wydarzeniu wzięła udział młodzież szkolna. Szczególnie licznie przybyli uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego – klasa mundurowa. W pocztach sztandarowych przybyli z kolei reprezentanci następujących placówek oświatowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie, Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 74 w Krakowie, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida w Krakowie.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: