Kto wyremontuje dwór w Wadowie?

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do dialogu technicznego na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji kompleksowej modernizacji oraz utrzymania obiektu dworu w Wadowie.

Budynek dawnego dworu Badenich w Wadowie zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Glinik 63 w obrębie Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie. Dwór został wybudowany w 1874 r., według projektu Antoniego Łuszczkiewicza na zamówienie Józefa Badeniego, ówczesnego właściciela wsi Wadów. Stanowi on budynek murowany o cechach neorenesansowych. Do 1930 r. był własnością Józefa Badeniego i jego żony Heleny, którzy zmarli bezpotomnie. Kolejna właścicielka, Zofia Kulinowska (zm. 1995 r.) zamieszkiwała dwór do 1945 r. Po wojnie w budynku znajdowała się szkoła, następnie do 2003 r. przedszkole. W 2008 r. w budynku dworu wybuchł pożar, podczas którego zniszczeniu uległa część więźby dachowej wraz z dachem. Od lat 90. XX wieku dwór jest we władaniu Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie nie jest użytkowany.

W tym momencie dwór Badenich w Wadowie wymaga kapitalnego remontu, który pozwoli na przywrócenie go do poprzedniego stanu. Zapoczątkowany dialog techniczny pozwoli wskazać kierunek inwestycji z określeniem jaka konkretnie działalność będzie prowadzona po generalnym remoncie z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Wadowa.

Więcej informacji na stronie internetowej ZZM.

Podziel się tą informacją: