Strażnicy Pamięci

W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. “Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Koordynatorem realizacji projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana. Zasadniczym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń.

W ramach programu realizowane są m.in. projekty:

  • “Młodzież pamięta” z “Tramwajem Patriotycznym”
  • “Parada szkolnych patronów”
  • “Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II” (Kraków – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Kraków)
  • “Bohaterowie naszej przeszłości”
  • cykl spotkań z filmem historycznym
  • “Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego”
  • “Małopolski Historyczny Szlak Pamięci”
  • “Lotny Uniwersytet Historyczny”
  • Krakowski Portal Edukacji Historycznej www.patriotycznykrakow.pl
  • “Strażnicy Pamięci”

24 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXXII/1061/13 w sprawie objęcia przez Radę Miasta honorowego patronatu nad projektem “Strażnicy pamięci”, stanowiącym część programu “Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Znaczenie przedsięwzięcia zostało także docenione przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który w 2014 roku objął je swoim patronatem. Celem projektu jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta informacji na temat patronów ulic. W zamyśle pomysłodawców jego realizacja powinna odbywać się w ścisłym porozumieniu szkół z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umocni proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn, jakimi są dzielnice. Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także wydawane w ramach projektu “Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych”, zawierające oprócz popularnych utworów specjalne wkładki tematyczne poświęcone przeszłości danej dzielnicy.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie objęcia patronatu nad projektem “Strażnicy Pamięci”=>

Patronat Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka Majchrowskiego nad projektem “Strażnicy Pamięci” =>

List do Dyrektorów Szkół Krakowskich zapraszający do współpracy przy projekcie “Strażnicy Pamięci” =>

Realizacja projektu w roku szkolnym 2014/2015:

Konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa o okresie stanisławowskim =>

Publikacja “Czas upadku, czas postępu. Okres Stanisławowski 1764-1795” =>

XI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego 2015 r. – zapowiedź =>

XI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego 2015 r. – podsumowanie =>

Konkurs na logo projektu “Strażnicy pamięci” =>

Realizacja projektu w roku szkolnym 2015/2016:

Finał konkursów “Patroni naszych ulic” oraz na logo projektu “Strażnicy pamięci” =>

Promocja książki “Wolne Miasto Kraków 1815-1846. Ludzie Wydarzenia Tradycja” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa =>

Publikacja “Wolne Miasto Kraków 1815-1846: Ludzie – Wydarzenia – Tradycja” =>

XII Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego 2016 r. – zapowiedź =>

Publikacje wydane w ramach projektu “Strażnicy Pamięci”:

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – Dzielnica II Miasta Krakowa – listopad 2013 =>

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – Dzielnica I Miasta Krakowa – maj 2014 =>

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – Dzielnica III Miasta Krakowa – maj 2014 =>

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – 100. rocznica wymarszu I Kompani Kadrowej – listopad 2014 =>

Publikacja “Czas upadku, czas postępu. Okres Stanisławowski 1764-1795” =>

Publikacja “Wolne Miasto Kraków 1815-1846: Ludzie – Wydarzenia – Tradycja” =>

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – Dzielnica XIII Miasta Krakowa – maj 2015 =>

Śpiewnik Strażnicy Pamięci – Dzielnica VII Miasta Krakowa – listopad 2015 =>

Zobacz wcześniejszą realizację programu
“Strażnicy Pamięci” =>

Podziel się tą informacją: