Krakowskie Obchody Powstania Styczniowego

Miejskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie odbyły się w poniedziałek 22 stycznia 2018 r. na Cmentarzu Rakowickim. Szczególnie licznie przybyła młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z Krakowa. Uczniowie wraz z nauczycielami uczcili pamięć Powstańców Styczniowych, czym upamiętnili zryw niepodległościowy sprzed 155 lat.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Uroczystość odbyła się tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych w orbicie kwatery Ra, gdzie pochowani są powstańcy listopadowi i styczniowi. Szkoły i inne instytucje wystawiły około 20 pocztów sztandarowych, przybyło również dodatkowo około setki uczniów, w grupach pod opieką nauczycieli. Obecni byli przedstawiciele organów samorządowych i państwowych, kombatanci, społecznicy, seniorzy i inni goście. W sumie ponad 200 osób. Relację z uroczystości zamieściła TVP 3 Oddział Kraków w głównym wydaniu Kroniki, emitowanym tego samego dnia.

Na rozpoczęcie uroczystości trębacz Krakowskiej Orkiestry Wojskowej odegrał sygnał „Słuchajcie wszyscy”. Obchody, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadził Pan Dr Konrad Meus, krakowski historyk XIX wieku, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Przedstawił On zgromadzonym rys historyczny Powstania Styczniowego, nawiązując szczególnie do kobiet – uczestniczek walk z rosyjskim okupantem w latach 1863-1864. Kolejnym tradycyjnym punktem programu uroczystości na Cmentarzu Rakowickim, była modlitwa zebranych pod przewodnictwem Ojca Jerzego Pająka ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie, kapelana środowisk patriotycznych i niepodległościowych.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Po modlitwie nastąpiła ceremonia składania kwiatów i zapalania zniczy pamięci, dla której tłem był podkład muzyczny w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Wojskowej. W składaniu okolicznościowych wiązanek kwiatów wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

•Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział Kraków Śródmieście;
•Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Małopolskim wraz z przedstawicielami wybranych organizacji kombatanckich;
•W imieniu Pana Wojewody Małopolskiego Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski;
•W imieniu Pana Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna Frankiewicz Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa a także w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa;
•Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Małopolski;
•Delegat krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej;
•W imieniu Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie i filii jego Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – Panowie Mariusz Cupiał i Artur Jachna;
•W imieniu Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück Pani Elżbieta Kuta;
•Delegacja uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie;
•Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki;
•Delegacja uczniów XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie;
•Delegacja uczniów Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza w Krakowie.
W składaniu okolicznościowych zniczy pamięci wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:
•Delegacja uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie;
•Delegacja uczniów XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie;
•Delegacja przedstawicieli Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Południe.

Fot. Wojciech Pasiowiec

Poległych Powstańców uczczono minutą ciszy, a po podziękowaniu zebranym za udział w uroczystości. Po odegraniu „Ciszy” przedstawiciele Centrum Młodzieży dystrybuowali wśród zebranych materiały edukacyjne, związane z Powstaniem Styczniowym, w tym karty z serii „Polscy bohaterowie” z wizerunkiem weterana powstańczego Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta. Uroczystości odbyły się w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

W obchodach uczestniczyła młodzież reprezentująca następujące szkoły (w większości z pocztami sztandarowymi, w niektórych wypadkach z liczniejszymi grupami uczniów):

•Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa nr 31 im. dr. Henryka Jordana w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie;
•Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie;
•Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza w Krakowie;
•Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie;
•Gimnazjum nr 22 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie;
•Gimnazjum nr 44 im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach w Krakowie;
•Prywatne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie;
•I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie;
•I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Krakowie.
•II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie;
•III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie;
•IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
•XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski w Krakowie;
•XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie;
•XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie;
•Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie;
•Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie;
•Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie;
•Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie;
•Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie;
•Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie;
•Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie.

Organizatorzy:

•Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski
•Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie
•Związek Inwalidów Wojennych RP
•Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Małopolskim.

Podziel się tą informacją: