Zgłoś propozycje do programu „Nowa Huta dziś”

Na stronie internetowej razemwdialogu.pl już jest dostępny formularz, za pomocą którego mieszkańcy Nowej Huty mogą zgłaszać zadania do realizacji w ramach programu „Nowa Huta dziś”. Będzie tam również możliwość oddania głosu na zadania spośród listy propozycji dla danej dzielnicy (z poprzednich edycji). Zgłoszenia będą zbierane do końca marca, później poddane zostaną weryfikacji.

Program „Nowa Huta dziś” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania w ramach projektu mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz radni reprezentujący te konkretne dzielnice.

Wśród nich mogą znaleźć się te związane z remontami chodników, ulic czy montażem oświetlenia. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań pojawi się 10 maja. Prace będą realizowane do połowy grudnia.

Zachęcamy mieszkańców, aby przed zgłoszeniem zadań zweryfikowali czy teren na którym miałby być on realizowany należy do Gminy Miejskiej Kraków, pomocne będą tu strony Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W spisie warstw należy odnaleźć strukturę własności. Na przybliżonym obrazie po kliknięciu w dany obszar pojawi się informacja o zarządcy.

Podziel się tą informacją: