Ostatnie pożegnanie kpt. Kazimierza Cimochowicza

W dniu 14 lutego 2019 r. w wieku 92 lat zmarł Pan kpt. dr inż. Kazimierz Cimochowicz ps. „Ken”. Pochodzący z Podlasia kombatant urodził się w Białymstoku, a od marca 1943 r. był żołnierzem kompanii placówki Knyszyn, podległej 42. pułkowi piechoty AK. Następnie od wiosny do jesieni 1945 r. walczył w 10. pułku ułanów, a później, aż do końca października następnego roku działał w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). Rozkazem Delegata Sił Zbrojnych na Kraj został odznaczony Krzyżem Walecznych. Więcej na temat wojskowej przeszłości Kazimierza Cimochowicza, można dowiedzieć się z lektury książki jego autorstwa zatytułowanej: „Był taki czas: 1943-1946: wspomnienia o ludziach i wydarzeniach” (I wyd. 2005, II wyd. popr. 2013).

Fot. A. Jachna

W okresie powojennym przybył do Krakowa, gdzie studiował i pracował. W latach 1977-1991 zatrudniony był na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, na Wydziale Inżynierii Środowiska, w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Zmarły był wybitnym specjalistą z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Należał do szeregu towarzystw naukowych. Jego działalność uhonorowano wieloma odznaczeniami.

Msza św. żałobna odbyła się w kaplicy cmentarza Salwatorskiego, w dniu 19 lutego 2019 r., po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. W uroczystości, poza bliskimi Kazimierza Cimochowicza, uczestniczyli również kombatanci, wojskowi a także poczet sztandarowy, w którego składzie znaleźli się harcerze z I Prywatnego Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, którzy oddali hołd Zmarłemu. Kolegę żegnali też kombatanci, a stosowną mowę wygłosił Pan mjr dr Janusz Kamocki, wiceprezes Okręgu Małopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Fot. A. Jachna

Kończąc opisanie ostatniej drogi Pana Kazimierza Cimochowicza, chciałbym nawiązać do spotkania kombatanta z młodzieżą, które odbyło się 7 lutego 2012 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Wykład zatytułowany „Zgrupowanie oddziałów Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) w Puszczy Knyszyńskiej” K. Cimochowicz rozpoczął go wtedy od prezentacji wiersza własnego autorstwa p. t. „Czas”. Warto w tym miejscu przytoczyć jego ostatnią zwrotkę:

Na wieczną wartę wezwał ich Bóg, by u bram raju stali.
Do dziś stoją, dumni – niezwyciężeni, wytrwali.
Los im wyznaczył krótki ziemskiego życia czas,
Strzegąc niebieskich wrót – oczekują nas…

Fot. A. Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: